Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Obecní úřad > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
1. Oficiální název Obec Mořice
2. Důvod a způsob založení Obec Mořice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
3. Organizační struktura

Martin Obruča
starosta
582 388 327, 774 431 136
obec@morice.cz

Petr Kučka

místostarosta

Klára Fidrová
účetní
582 388 327, 792 308 096
hospodarka@morice.cz

4.1 Kontaktní spojení

Obec Mořice

Mořice 68
798 28, Mořice
4.2 Adresa úřadovny pro
osobní návštěvu
Obecní úřad Mořice
Mořice 68
798 28, Mořice
4.3 Úřední hodiny

Starosta:

pondělí 15.00 - 17.00

úterý 13.00 - 17.00

Místostarosta:

úterý    16.00 - 17.00

čtvrtek 16.00 - 17.00

Hospodářka

úterý 13.00 - 17.00
čtvrtek 13.00 - 17.00

4.4 Telefonní čísla 582 388 327
4.5 Čísla faxu ne
4.6 Adresa internetové stránky www.morice.cz
4.7 Adresa e-podatelny

více na stránce Elektronická podatelna

4.8 Další elektronické adresy webmaster@morice.cz
5. Případné platby lze poukázat

1887774369/0800

Transparentní účet varhany: 
5064135329/0800
6. IČ 00288462
7. DIČ Obec není plátcem DPH
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Úřední deska
8.2 Rozpočet Rozpočet
9. Žádosti o informace Poskytování informací, příjem podání
10. Příjem žádostí a dalších podání Poskytování informací, příjem podání
11. Opravné prostředky Poskytování informací, příjem podání
12. Formuláře Formuláře pro obce
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací viz odkaz portál veřejné správy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákony a vyhlášky
14.2 Vydané právní předpisy Místní vyhlášky
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací, příjem podání
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací  
16.1 Vzory licenčních smluv V současné době obecní úřad Mořice žádné licenční smlouvy neposkytuje.
16.2 Výhradní licence V současné době obecní úřad Mořice žádné výhradní licence neposkytuje.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.