Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Kolumbárium - letní škola dusané hlíny
9
Kolumbárium - letní škola dusané hlíny
10
Kolumbárium - letní škola dusané hlíny
11
Kolumbárium - letní škola dusané hlíny
12
Kolumbárium - letní škola dusané hlíny
13
Mořice run 2022
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
Mikroregion se baví Dřevnovice 2022
28
29 30 31 1 2
Ukončení léta 2022 a Slavnostní otevření projektů obce
3
Hasičský výlet 2022
4
Hasičské závody 2022
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 11 20 30

Pozvánka na Drakiádu 2022

Datum konání: 28. 9. 2022

Plakát

Plakát PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 29. 9. 2022 16:26

Shrnutí zastupitelstva 14. 9. 2022

Datum konání: 17. 9. 2022

  • zastupitelstvo schválilo zahájení prací na projektu Další opravy MŠ Mořice, který umožní, aby školka byla už komplexně zrekonstruována
  • zelenou dostala dotace pro TJ Sokol Mořice ve výši 50 tisíc na nové stoly a židle do sokolovny, na které se sokolům podařilo získat i dotaci přes Místní akční skupinu a SZIF
  • obec koupí část pozemku za zdí rekreačního areálu, v budoucnu zde vznikne propojovací cesta mezi areálem hřiště na kopci u zámku a účelovou komunikací za sladovnou
  • projednáno bylo i rušení nočního klidu v obci, po zasedání odešel dopis v této věci na stavební úřad i krajskou hygienickou stanici

Zpráva starosty

Uplynuly tři měsíce od posledního veřejného zasedání. Kolaudaci získal projekt Přestavba bývalé školy na byty, obec vyvěsila záměr pronájmu a shromažďuje podklady od žadatelů. Chodníky a sjezdy Němčická a Vrchoslavská jsou hotové, v posledních týdnech se dokončovaly poslední detaily. Během léta se stavělo na hřbitově kolumbárium, zapojili se studenti fakulty architektury, místní a naši zaměstnanci, všem zapojeným patří velké poděkování, stavba nyní vysychá a bude na podzim dokončena. Projekt Další opravy MŠ Mořice, kde jde o výměnu střechy, rozvodů elektřiny, podlah, spodní umývárny a WC a další úpravy, které již zcela dokončí komplexní rekonstrukci budovy, má vysoutěženého dodavatele, stavba by měla brzy začít a trvat přibližně do Vánoc. Úspěšná je oficiálně žádost o 6,9 milionu korun z Ministerstva životního prostředí na projekt přeměny nepropustných ploch na propustné (plochy: ulička u MŠ, naproti MŠ, vjezd sokolovna, parkoviště točna, hasičárna, za hospodou a u garáží), brzy začneme připravovat výběrové řízení, aby akce mohla v příštím roce dojít k realizaci. Před podzimní výsadbou je alej Padělky vedle nového biokoridoru a biocentra ÚSES, jde o výsadbu 60 ovocných stromů za 100 000 Kč, dotace 100 %. Dostali jsme i další dotaci na výsadbu stromů okolo účelové komunikace od drenáže k cyklostezce a mezi Mokrošem a mostem na cyklostezce, tam vznikne i polní cesta, celkem dotace činí 250 000 Kč a je ve výši 100 %. V uplynulém období se sešel kontrolní výbor, kulturní výbor i komise rozvoje. Obec má novou aplikaci pro chytré telefony Úřad v mobilu, kde lze získávat aktuality, hlášení, informace z úřední desky, hlásit podněty a závady a občan zde najde odkazy na všechny další aplikace a informace o naší obci.

Proběhlo zahájení léta, Mořice run, letní kino, letní posezení pro seniory, ukončení léta spojené se slavnostním otevřením projektů. Naše obec se účastnila i akcí mikroregionu Němčicko – Mikroregion se baví a Na bicyklech Němčickem. Naši hasiči uspořádali hasičský výlet a dětské závody. Zvlášť děkuji pořadatelům všech akcí, které se všechny moc povedly a díky kterým jsme se celé léto mohli setkávat.

Závěrem děkuji členům zastupitelstva obce, výborům zastupitelstva a komisím starosty obce za práci v uplynulém období zastupitelstva. Ne vždy byla naše spolupráce jednoduchá, ale mnohdy byla nakonec plodná a povedlo se naši obec posunout o kus dál. Děkuji každému z naší obce i mimo ni, kdo se nebál přiložit ruku k dílu, zapojil se a pomohl nám dokázat, že jsme sice malá obec, ale máme obrovské možnosti, které dokážeme rozvíjet.

 

Video YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 17. 9. 2022 22:07

Přestavba školy na sociální byty video

Datum konání: 13. 9. 2022

Více jak 140 let stará budova bývalé základní školy začne psát v Mořicích nové životní příběhy. Objekt jsme přestavěli na 8 sociálních bytů, které poslouží potřebným rodinám.

Byty nejsou nijak zvlášť rozhlehlé, ale jsou útulné, světlé a funkční. Věříme, že se tady bude novým nájemníkům dobře žít. Zároveň jsme při rekonstrukci dbali na to, abychom zachovali některé historické prvky a přirozeně tak propojili historii, současnost a také budoucnost. Ostatně, podívat se můžete sami při krátké video prohlídce.

Přestavba stála 19 milionů korun a 11,7 milionu činila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Zbytek prostředků jsme uhradili s pomocí úvěru, který budeme v následujících 10 letech splácet. Z větší části pokryje splátky právě nájemné. Přestavba školy se tak postupem času začne Mořicím i rozumným způsobem vyplácet. A to nejen po finanční stránce, ale hlavně tím, že zde najdou domov noví obyvatelé, kteří spojí život s naší obcí.

 

Video na YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 13. 9. 2022 17:29

Nová aplikace Úřad v mobilu

Datum konání: 13. 9. 2022

Leták aplikace Úřad v mobilu

Leták PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 13. 9. 2022 17:27

Na bicyklech Němčickem 2022

Datum konání: 11. 9. 2022

Další ročník akce Na bicyklech Němčickem je úspěšně za námi! Letos byl dojezd pro cyklisty v Pavlovicích, v naší obci se startovalo a razitkovalo na Zahradě pěti smyslů. Mořice navštívilo okolo 860 cyklistů. Připraveno pro ně kromě hřiště na zahradě bylo občerstvení, tradiční cigáro z udírny, melouny, voda a sladkosti pro děti. Kromě razítka si mohli odvézt i pohled a zážitek z návštěvy našeho originálního dětského hřiště. Díky všem organizátorům a návštěvníkům této skvělé akce!

Na bicyklech Němčickem 2022

Na bicyklech Němčickem 2022 Na bicyklech Němčickem 2022

Na bicyklech Němčickem 2022

Další fotografie


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 11. 9. 2022 23:10

Nové chodníky, vjezdy a parkoviště

Datum konání: 8. 9. 2022

Obec Mořice třetím rokem realizuje projekt Mořice - zvýšení bezpečnosti pěší dopravy. V roce 2020 byla stavba zahájena novými chodníky a sjezdy v lokalitě sever, ve slepé uličce směrem k poli za mlýnem, vzniklo zde i parkoviště pro sedm automobilů. Minulý rok obec opravila chodníky a sjezdy v ulici Malá strana u zámku. Letošní rok patřil zatím největší části. Podařilo se opravit chodníky a vjezdy v ulici Vrchoslavská, kde na to obyvatelé čekali dvacet let. Máme novou točnu a zastávku u sokolovny, chodník před areálem TJ i nové parkoviště pro sedm automobilů, které najde využití při kulturních akcích i pro mateřskou školu. Renovací prošel chodník směrem od sokolovny k Němčicím. Povedlo se i vyřešit dlouholetý palčivý problém s parkováním aut na cestě na výjezdu z obce, což blokovalo průjezdnost trasy a vytvářelo nebezpečné situace, v místě vznikl nový parkovací záliv. Drobnou úpravou prošel i chodník mezi křižovatkou a přechodem u hospody, aby odpovídal požadavkům na bezbariérovost. V obci vznikla i čtyři nová místa pro přecházení. Více se dozvíte ve videu níže.

 

Video na YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 8. 9. 2022 18:11

Ukončení léta a slavnostní otevření projektů obce

Datum konání: 7. 9. 2022

V pátek 2. září naše obec zažila velkou slavnost. Proběhlo otevření třech velkých projektů obce - přestavba místní bývalé školní budovy, ve které vzniklo osm bytů určených pro sociální bydlení. Zároveň obec otevřela nově vystavěné chodníky, vjezdy a parkoviště, které přispějí k větší bezpečnosti chodců. Představila také čerstvě vybudovaný biokoridor, který má rozlohu 5,5 hektaru a vysázeno je zde na 11 000 stromů a keřů. Pásku přestřihl starosta s místostarostou obce a dále vzácní hosté pan Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj, pan Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, paní Jitka Chalánková, senátorka Parlamentu ČR a pan Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. Promluvil i pan Leoš Ptáček, starosta Kojetína a ředitel stavební firmy Ptáček pozemní stavby, která přestavbu školy na byty provedla.

Obec nyní vyvěsila nabídku pronájmu a očekává první zájemce, kteří budou muset prokázat, že splňují podmínky pro pronajmutí sociálního bydlení. V budově bývalé školy vzniklo celkem osm bytů. Cena přestavby byla 19 milionů korun, zčehož činila necelých 12 milionů dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP.

K větší bezpečnosti chodců v Mořicích přispějí nově vybudované chodníky, vjezdy a parkoviště. Stavební úpravy ve výši 9 milionů korun pokryla dotace Státního fondu dopravní infrastruktury částkou přesahující 6 milionů korun. Rovněž na akci přispěl částkou 1,4 milionu Olomoucký kraj.

V Mořicích se nezaměřujeme v posledních projektech jen na bezpečný pohyb chodců, ale i na pomoc přírodě. Na území o rozloze 5,5 hektarů v oblasti Padělky vznikl nový biokoridor a biocentrum, kde obec nechala vyset typické místí luční byliny a vysázet 5 000 stromů a 6 000 keřů. Akci ze 100 % způsobilých nákladů zaplatil operační program životní prostředí, projekt vyšel zhruba na 9 miliónů korun.

Po slavnostním otevření proběhl den otevřených dveří přestavěné školy, kde návštěvníci formou fotek a videí mohli vidět, jak probíhala realizace a jaké jsou výsledky všech třech otevřených projektů. Ukončení léta je ale hlavně akce, která patří dětem. Letos proběhla v indiánském stylu, rýžovalo se zlato, barvilo na obličej, střílelo z luku, vyráběla se indiánská čelenka, podlézalo se pod překážkami, střílelo ze vzduchovky, házelo kladivem, poznávala zvířata, lovil se bizon a ryby. Na akci nechyběl skákací hrad, skvělý DJ Pepa Korčák a občerstvení od našich hasičů a firmy Ptáček, které děkujeme za tento sponzorský dar. Poděkování patří všem spolkům, které se na akci podílely, mateřské školce a dalším institucím a dobrovolníkům z naší obce i přespolním! Rovněž poděkování patří tomuto i předchozímu zastupitelstvu za práci, kterou na projektech odvedlo. 

 

Zakončení léta

Zakončení léta Zakončení léta Zakončení léta

Zakončení léta Zakončení léta

Zakončení léta

Další fotografie


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 7. 9. 2022 14:44

Nový biokoridor a biocentrum video

Datum konání: 3. 9. 2022

Dřív se těmto místům říkalo remízky či remízy, dnes jim říkáme moderně biokoridory a biocentra. Nehledě na název, plní v naší krajině nezastupitelnou roli. Pro rostliny, pro zvířata a koneckonců i pro nás lidi. Novým biokoridorem a biocentrem Padělky se můžeme pochlubit také v Mořicích. Na 5,5 hektaru půdy jsme vyseli luční byliny, vysázeli 5000 stromů a 6000 keřů. Jedná se o místní druhy, díky kterým vracíme krajině na Hané její původní ráz. Biokoridor se stane domovem a zdrojem potravy nejen pro zvířata a rostliny, ale také pomůže bránit zejména větrem způsobované půdní erozi, pomůže zadržování vody a v neposlední řadě poskytne i místo pro odpočinek obyvatelům Mořic a všem dalším, kdo si budou chtít užít kus znovuobjevené přírody.

Odkaz video YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 3. 9. 2022 12:20

Pozvání na akci Na bicyklech Němčickem 2022

Datum konání: 31. 8. 2022

Plakát kola

Plakát PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 31. 8. 2022 21:20

Pozvání na Hasičský výlet

Datum konání: 31. 8. 2022

Plakát


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 31. 8. 2022 20:55

Novější 1 3 11 20 30