Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2
Zasedání zastupitelstva
3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Shrnutí zastupitelstva 16. 12. 2020

Datum konání: 21. 12. 2020

  • Budeme žádat o dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště na MMR ČR.
  • Schválen rozpočet na rok 2021. Hlavní investicí bude přestavba bývalé ZŠ na byty.
  • Zastupitelé si snížili odměnu o 250 Kč měsíčně, ušetřené finance dostane TJ Sokol na opravy sokolovny.
  • Byl schválen pronájem bytu na zámku, pronájem bývalé prodejny bude projednán na dalším jednání. Další pozemky obce budou propachtovány, aby měly využití.
  • Byla prodloužena koncepce rozvoje do doby přijetí nové koncepce, zazněla zpráva kontrolního výboru.
  • Závěr zasedání patřil tradičně zprávě starosty

Zpráva starosty

V období od posledního zasedání zastupitelstva 5. 11. se podařilo dokončit všechny tři stavby, které tento podzim byly realizovány. Máme nové Chodníky sever, zde došlo k rekonstrukci chodníku a vjezdů do rodinných domů, také bylo postaveno nové parkoviště pro sedm automobilů. Stavební úpravy MŠ Mořice jsou rovněž hotovy, školka má nové akustické stropy s osvětlením, dále novou umývárnu v prvním patře a únikové schodiště. Rovněž Veřejné osvětlení a rozhlas Mořice je zrealizováno. Máme nová světla v ulici Vrchoslavská, za zámkem a v uličce u MŠ. Firma E.ON bude pokračovat v lednu s ukládáním kabelů NN do země na ulici Němčická.

Vyšlo nové číslo Mořického občasníku a byly distribuovány kalendáře mikroregionu Němčicko na rok 2021. Brzy bude roznesen i mikroregionální zpravodaj Cesta a svozové kalendáře, jak je každoročně zvykem.

Hody se v omezených podmínkách podařilo oslavit alespoň uspořádáním hodově mše svaté. Připomněli jsme si státní svátek 17. 11. Rozsvítili jsme vánoční stromeček na dálku. Poděkování patří i našim hasičům, kteří se postarali o zajištění Mikulášské nadílky. Zasedal výbor kulturní a kontrolní.

Proběhla oprava kotle v bytě na zámku. Dokončuje se rekonstrukce prostor pro kroužek Šikovné ručičky na zámku. Finalizuje se žádost o dotaci na Víceúčelové hřiště, která bude podána do 21. 12. na MMR ČR. Proběhla první schůzka s projektantkou ohledně projektu na rekonstrukci MŠ, primárně je třeba udělat novou střechu. Připravuje se rovněž projekt na vrácení sochy andílka na balustrádu kostela a vytvoření repliky druhého andílka, tím pádem by byl soubor soch kompletní. Byly započaty práce na nové koncepci rozvoje obce 2021+. Jsme mezi úspěšnými žadateli o dotaci na ÚSES, vytvoření zcela nového biokoridoru za dálnicí D1 v celkové hodnotě 9,7 milionu, náklady ze 100 % uhradí poskytovatel dotace. Dále proběhlo jednání s dopravním inženýrem policie ohledně situaci na silnici II/433, která prochází obcí a na které se stala nedávno nepěkná dopravní nehoda. Je snaha o umístění dopravní značky, která by omezila průjezd na 40 km/hod, případně instalaci zpomalovacích prvků apod.

 


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 20. 12. 2020 20:15

Nové číslo Mořického občasníku

Datum konání: 12. 12. 2020

Mořický občasník č. 1/2020


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 12. 12. 2020 2:10

Mikuláš

Datum konání: 7. 12. 2020

V sobotu 5. prosince naši hasiči uspořádali tradiční obchůzku Mikuláše, čerta a anděla. V pondělí navštívil Mikuláš s andělem a čertem i děti v mateřské školce.

2C90D000-7623-466F-8B24-06C2E5409D5B_1_105_c.jpeg

13E08EE8-89D0-42F1-9279-B5C183A3D15F.jpeg 250819F2-5DC1-4F19-B438-F61CF457BDD5.jpeg

64113961-0412-4450-87C0-155D579D3A1B.jpeg


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 12. 12. 2020 1:56

Chodníky sever

Datum konání: 4. 12. 2020

Stavba předána jako hotová obci. Máme v ulici nové chodníky a vjezdy do domů. Vzniklo i parkoviště pro 7 automobilů. Povrch parkoviště je ze vsakovací dlažby, dále je vsakování vody uzpůsobeno podloží. Jedni z prvních návštěvníků byly děti z mateřské školy.

129313195_3763533913685090_8856363819412133399_o.jpg 129021508_3763533910351757_6064546449889930124_o.jpg


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 4. 12. 2020 18:43

Stavební úpravy MŠ Mořice

Datum konání: 4. 12. 2020

Hotovo. Nové akustické stropy včetně osvětlení jsou ve všech místnostech, kde děti tráví čas. Celá školka je nově vymalovaná a veselejší. Vznikla nová umývárna z bývalé ředitelny. Brzy bude zcela hotové i venkovní únikové schodiště.
 
129316278_3763551110350037_8771809052637043278_o.jpg 129348432_3763551117016703_1466340402476500249_o.jpg
129479782_3763551123683369_2436581489286161288_o.jpg 129636892_3763551113683370_1416364645274269148_o.jpg 129775952_3763551120350036_2775597703280327261_o.jpg

Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 4. 12. 2020 18:36

Dotazník vysokorychlostní internet Olomoucký kraj

Datum konání: 7. 12. 2020

Pouze pět minut zabere lidem vyplnění dotazníku, jehož předmětem je průzkum spokojenosti internetového pokrytí v Olomouckém kraji. Šetření probíhá na základě zájmu Ministerstva průmyslu a obchodu, které chce touto cestou zjistit informace o využití internetu v domácnostech. Zajímá se také o to, jaký vliv má na využívání internetového připojení a spokojenost s ním pandemie COVID-19. Dotazník je anonymní.

Dotazník obsahuje dvacet otázek – například jak často internet využíváte nebo jak jste spokojení s jeho kvalitou a rychlostí. Vyplnit ho můžete do 7. prosince na tomto odkazu https://www.surveymonkey.com/r/NGA-vyzkum.


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 2. 12. 2020 22:23

Rozsvícení stromečku

Datum konání: 29. 11. 2020

První adventní neděle patří v naší obci rozsvícení stromečku. Letos netradičně vzdáleně, kvůli epidemiologickým opatřením. V obecním rozhlase jsme slyšeli písně a také básničky od dětí z mateřské školy, vše bylo možné sledovat online na sociálních sítích obce. Pěkný advent a pevné zdraví rozhlasem popřál občanům starosta obce. A pak už se slavnostně stromeček rozzářil.

IMG_8338.jpeg


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 29. 11. 2020 18:56

Dopis občanům obce

Datum konání: 24. 11. 2020

 

Milí občané naší obce, sousedé, přátelé,

v posledních dnech jste zřejmě našli v poštovní schránce řádky, které se snaží očernit moji práci ve vedení obce v posledním půlroce. V celkovém vyznění dopis znevažuje i práci zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo i já vedeme obec zodpovědně, v souladu s dlouhodobým rozvojem a právními předpisy. Zřizování a kompetence orgánů obce upravuje zákon o obcích, jehož dodržování je pro nás samozřejmostí. Tam, kde zákon hovoří obecně, se obracíme na Ministerstvo vnitra České republiky.

Nechci vás zatěžovat reakcí na všechna slova v dopisu, na spoustu z nich si uděláte názor sami. Co mě ale trápí a k čemu bych se chtěl vyjádřit, je nakládání s nemovitým a movitým majetkem obce.

Nakládání s nemovitým majetkem je ze zákona svěřeno zastupitelstvu. O jakémkoliv převedení nebo nabytí nemovitého majetku jste informováni vyvěšením záměru obce na Úřední desce na nejméně 15 dnů, tak aby každý z vás měl možnost se se záměrem seznámit, a pokud má ve věci dotaz nebo návrh, mohl si jej nechat zodpovědět na obecním úřadě. Mnozí se na obec již několikrát obrátili, a proto my na obecním úřadě víme, že tato komunikace mezi námi funguje. Konečné rozhodnutí o záměru s nemovitým majetkem je vždy na zastupitelstvu

Nakládání s movitým majetkem bývá ve větších obcích svěřeno radě obce. Mořice jsou však obec malá, rada obce nebyla zřízena a pravomoci tohoto orgánu tak ze zákona přešly na starostu. Starosta je orgánem obce, který o dispozici s movitým majetkem rozhoduje a musí rozhodnout. Oprávnění nakládat s majetkem kontroluje kontrolní výbor zastupitelstva. Hospodárné, efektivní a rozumné naložení s majetkem obce kontroluje finanční výbor zastupitelstva. Zastupitelstvu o svých zjištěních podávají zprávu.

Jsem moc rád, že se podařilo zahájit stavební úpravy ve školce a včas dostat stavební povolení a vysoutěžit stavební firmu. Je škoda, že obec žádala o dotace na jaře bez projektové dokumentace a zajištěného stavebního povolení. To se nakonec společným úsilím podařilo včas zajistit a školka je již téměř hotová.

Zastupitelstvo pověřilo starostu na konci roku 2019, aby žádal o dotace ve státních a evropských programech, věřím, že se podaří některou z podaných dotací získat a obohatit rozpočet obce o finance, kterých je v krizi méně.

Finance jsou hlavním důvodem, proč zastupitelé neschválili realizaci projektu Revitalizace návesní zeleně. Obec by ze svých financí zaplatila 400 tisíc Kč z celkových 900 tisíc Kč, ovšem na nákup stromů a keřů je v celém projektu vyhrazeno pouze 100 tisíc Kč. Pojďme hledat příznivější dotaci a přípravné práce jako kácení a štěpkování si udělejme svépomocí.

Velké parkoviště před sokolovnou zastupitelé neschválili, když se řídili mimo jiné konzultací s vedením školky. Najdeme rozumné řešení pro parkování ve spolupráci s paní ředitelkou, která nejlépe zná potřeby rodičů a dětí.

Každé veřejné zasedání zastupitelstva je řízeno a připravováno v souladu s jednacím řádem. Veřejnost i zastupitelé nově dostávají písemné podklady k projednání na schůzi zastupitelstva online. Zápisy zastupitelstva jsou dostupné online a na úřadě, jsou velmi obsáhlé a podrobně zachycují průběh jednání. Dotazy občanů a zastupitelů vyřizujeme bezodkladně, v rámci našich možností. Některé údaje nebo čísla je třeba vyhledat nebo zjistit a například se zabezpečeně připojit do bankovnictví ČNB. Proto některé dotazy nelze zodpovědět obratem. Dělá mi radost, že se daří ze strany obce rozvíjet komunikaci s Vámi všemi, ať už na webu, sociálních sítích, letáky nebo zpravodajem, jehož podzimní číslo si brzy budete moci přečíst.

Většinu z Vás dobře znám a věřím Vašemu úsudku. Obecní úřad je nadále pro Vás všechny otevřený, rád s každým zájemcem prodiskutuji cokoliv, co se týká chodu obce. Děkuji Vám všem, kteří se zapojujete do rozvoje naší obce, kulturního života a vytváříte dobré vztahy mezi sebou! Má to smysl, zvlášť nyní.

S pozdravem

 

Tomáš Pavelka

starosta


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 24. 11. 2020 21:24

Uctění památky 17. 11.

Datum konání: 17. 11. 2020

      Parlament České republiky v roce 2000 schválil 17. listopad státním svátkem pod názvem Den za svobodu a demokracii. K tomuto datu se vážou hned dvě události, které od sebe dělí 50 let. První je z roku 1939, dříve měl status jako významný den Mezinárodní den studentstva. 17. listopad 1939 - den, který odkazuje na události v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Protiokupační nálada ve společnosti vyvrcholila po pohřbu studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala, který se konal 15. listopadu. Jan Opletal byl postřelen nacisty při demonstraci k 21. výročí vzniku Československa a na následky střelného zranění 11. listopadu zemřel.

     Tyto události vedly k protiokupačním protestům, na které reagoval Adolf Hitler 17. listopadu uzavřením všech českých vysokých škol. Následovalo zatýkání mezi studenty, 9 studentů, kteří podle Němců stáli v čele studentských organizací, bylo popraveno. Přes tisíc studentů bylo odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen, poblíž města Oranienburg, 25 kilometrů od centra Berlína.

     O 50 let později na Albertově v Praze se 17. listopadu u sídla lékařské fakulty UK sešlo několik tisíc studentů, aby si připomněli události, které se staly v roce 1939. Na začátku klidná připomínka půlstoletí starých událostí se změnila v demonstraci proti tehdejšímu režimu.

     Letos si připomínáme už 31. výročí sametové revoluce. Tehdejší Československo se v listopadu roku 1989 jako jedna z posledních východoevropských zemí vymanilo ze spárů totalitního režimu a slavilo návrat k demokracii. Právě v tento den byla násilně potlačena pokojná demonstrace studentů na Národní třídě v Praze, která zažehla pochodeň sametové revoluce. Studentská demonstrace se stala symbolem pádu komunistické moci v Československu a přispěla také k revolučním přeměnám a pádu komunismu v celém tehdejším socialistickém táboře v čele se Sovětským svazem, kde, již byly revoluční přeměny v plném proudu.

     Politické změny, které nastaly na centrální úrovni se také svým dílem podílely na změnách i v naší obci, a to zejména na úseku zemědělství, kde došlo postupně ke zrušení místního JZD Družba Mořice ke změně vedoucích funkcionářů a změně vlastnických vztahů k půdě. Vznikla právnická osoba Zemědělské obchodní družstvo Agrispol Mořice. Jinak se většina občanů věnovala své každodenní práci, někdy se vyskytly i projevy revoluční euforie zejména vůči osobám spojeným s předchozím režimem, ale k násilnostem nedocházelo. Někteří občané se připojili ke generální stávce, která se konala dne 27. listopadu.

     Rychlý sled událostí probíhal nepřetržitě v celé republice, všechny sdělovací prostředky informovaly občany o vzniklé situaci a průběhu provedených změn.

     Revoluční proměna společensko – ekonomické formace socialismu na formaci uplatňovanou v západoevropských zemích jako vyspělý kapitalismus na demokratických principech, se dnem 17. listopadu 1989 významně zapsala do historie Československa
a České republiky.

 

Josef Rudyk, kronikář

 

IMG_7208.jpeg IMG_7205.jpeg


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 17. 11. 2020 12:38

Nový vodní zákon infoleták

Datum konání: 14. 11. 2020

Snímek obrazovky 2020-11-14 v 21.43.50.png

Verze PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 14. 11. 2020 21:53