Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
Stanování pro děti a rodiče 2024
13
Stanování pro děti a rodiče 2024
14
Stanování pro děti a rodiče 2024
15 16 17 18 19 20
Rytířské hry 2024
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Mořice run 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Heloudýň 2022 a uctění památky 28. 10.

Datum konání: 4. 11. 2022

Na státní svátek 28. října se shromáždili občané obce u pomníku hrdinů první a druhé světové války u hasičské zbrojnice. Zazněla hymna, představitelé obce položili kytici a byl pronesen proslov starosty. Následovala procházka obcí s hodnocením dýňových strašidel a závěrečným setkáním u zámku, kde myslivci připravili skvělé občerstvení. U setkání proběhlo hlasování přítomných o nejkrásnější dýňové strašidlo tohoto roku. Poděkování patří myslivcům a organizátorům akce.

Výsledky hodnocení dýní

Nadprůměrný počet bodů získaly 3 soutěžící, umístili se v tomto pořadí:

1. místo Fidrovi u dálnice

2. místo Bednářovi

3. místo Novotná

 

Gratulujeme výhercům, ceny budou předány v následujících dnech. Děkujeme více než dvěma desítkám domácností, které se zapojily do soutěže.

 

Heloudýň 2022

Heloudýň 2022 Heloudýň 2022

Heloudýň 2022 Heloudýň 2022

Heloudýň 2022

Další fotografie


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 4. 11. 2022 5:42

Shrnutí zastupitelstva 22. 10. 2022

Datum konání: 30. 10. 2022

  • zastupitelé složili slib ve slavnostní atmosféře
  • zvolen byl starosta, místostarosta, předsedové i členové výborů zastupitelstva
  • zelenou dostal bezúplatný převod podílů pozemků p. č. 280 a 2506 od České republiky do majetku obce Mořice
  • projednáno bylo i zřízení věcného břemene distributorovi elektrické energie v souvislosti s uložením kabelů NN do země v roce 2020

Zpráva starosty

Je za námi jeden měsíc od posledního veřejného zasedání. Projekt Další opravy MŠ Mořice, kde jde o výměnu střechy, rozvodů elektřiny, podlah, spodní umývárny a WC a další úpravy, které již zcela dokončí komplexní rekonstrukci budovy, započal na konci září a stavba je postupně realizována. Obec připravila projekt výměny zbývajících světel na LED lampy a dílčí opravy veřejného osvětlení, celkové náklady 1 milion korun, dotace získaná od Ministerstva průmyslu a obchodu činí 550 tisíc korun. V uplynulém období se sešla kulturní skupina. Brzy vyjde nové číslo Mořického občasníku.

Proběhla Drakiáda ve spolupráci s MŠ Mořice. Dále se konaly volby do zastupitelstva naší obce. Bude se konat sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, dále proběhne Heloudýň a hodový víkend.

Děkuji všem, kteří pracují pro obec a věřím, že jejich práce bude zdárně pokračovat i v novém volebním období zastupitelstva. Ať se nám daří proměňovat potenciál, který máme, a ať naše obec jen vzkvétá a dobře se zde žije.

 

Video YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 30. 10. 2022 21:58

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu a elektroodpadu 2022 podzim

Datum konání: 21. 10. 2022

Leták

Leták PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 21. 10. 2022 9:52

Pozvánka na Heloudýň 2022

Datum konání: 20. 10. 2022

Plakát

Plakát PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 20. 10. 2022 15:37

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 2022-2026

Datum konání: 18. 10. 2022

 

Váení obané, milí sousedé,

zdravím Vás v ase po komunálních volbách, kde jste zvolili nové sloení naeho zastupitelstva na období 2022–2026. Prvotní zasedání zastupitelstva, ustavující, probhne odlinod tch běžnch, ve slavnostnjí atmosfée a s netradiním programem. Dojde ke sloení slibu novch zastupitel, volbstarosty i místostarosty a zízení vborzastupitelstva, dále k volbjejich pedseda len.

Pijmte pozvání na tuto událost, která se koná v sobotu 22. íjna ve 14.00 v zasedací místnosti hasiské zbrojnice.

Těším se na Vai úast a setkání s Vámi.

 

Tomáš Pavelka
starosta

Pozvánka


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 18. 10. 2022 17:14

Drakiáda 2022

Datum konání: 5. 10. 2022

Tradiční podzimní akce pro děti je Drakiáda, kterou obec pořádá ve spolupráci s mateřskou školou. V Mořicích se konala i letos na cestě mezi poli pod dálnicí. Rodiče a děti se snažili pouštět draky své velké nebo malé papírové, výrobky dětí právě ze školky. Pro účastníky byla připravena sladká odměna. Vítr nám letos moc nepřál, přesto jsme se rádi sešli a zasmáli se společně. Trefně shrnula akci jedna mladá maminka: "Není umění udělat Drakiádu, když fouká, ale když nefouká." Vidíte, že si u nás nakonec se vším poradíme. 

Drakiáda 2022

Drakiáda 2022 Drakiáda 2022

Drakiáda 2022

Drakiáda 2022 Drakiáda 2022 Drakiáda 2022

Drakiáda 2022

Další fotografie


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 6. 10. 2022 20:03

Výběrové řízení na pozici referent/ka matriční agendy a evidence obyvatel-Nezamyslice

výběrové řízení_matrika.pdf

výběrové řízení_matrika_přihláška.doc


Autor: Zdeňka Loučková Publikováno 5. 10. 2022 7:51

Pozvánka na Drakiádu 2022

Datum konání: 28. 9. 2022

Plakát

Plakát PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 29. 9. 2022 16:26

Shrnutí zastupitelstva 14. 9. 2022

Datum konání: 17. 9. 2022

  • zastupitelstvo schválilo zahájení prací na projektu Další opravy MŠ Mořice, který umožní, aby školka byla už komplexně zrekonstruována
  • zelenou dostala dotace pro TJ Sokol Mořice ve výši 50 tisíc na nové stoly a židle do sokolovny, na které se sokolům podařilo získat i dotaci přes Místní akční skupinu a SZIF
  • obec koupí část pozemku za zdí rekreačního areálu, v budoucnu zde vznikne propojovací cesta mezi areálem hřiště na kopci u zámku a účelovou komunikací za sladovnou
  • projednáno bylo i rušení nočního klidu v obci, po zasedání odešel dopis v této věci na stavební úřad i krajskou hygienickou stanici

Zpráva starosty

Uplynuly tři měsíce od posledního veřejného zasedání. Kolaudaci získal projekt Přestavba bývalé školy na byty, obec vyvěsila záměr pronájmu a shromažďuje podklady od žadatelů. Chodníky a sjezdy Němčická a Vrchoslavská jsou hotové, v posledních týdnech se dokončovaly poslední detaily. Během léta se stavělo na hřbitově kolumbárium, zapojili se studenti fakulty architektury, místní a naši zaměstnanci, všem zapojeným patří velké poděkování, stavba nyní vysychá a bude na podzim dokončena. Projekt Další opravy MŠ Mořice, kde jde o výměnu střechy, rozvodů elektřiny, podlah, spodní umývárny a WC a další úpravy, které již zcela dokončí komplexní rekonstrukci budovy, má vysoutěženého dodavatele, stavba by měla brzy začít a trvat přibližně do Vánoc. Úspěšná je oficiálně žádost o 6,9 milionu korun z Ministerstva životního prostředí na projekt přeměny nepropustných ploch na propustné (plochy: ulička u MŠ, naproti MŠ, vjezd sokolovna, parkoviště točna, hasičárna, za hospodou a u garáží), brzy začneme připravovat výběrové řízení, aby akce mohla v příštím roce dojít k realizaci. Před podzimní výsadbou je alej Padělky vedle nového biokoridoru a biocentra ÚSES, jde o výsadbu 60 ovocných stromů za 100 000 Kč, dotace 100 %. Dostali jsme i další dotaci na výsadbu stromů okolo účelové komunikace od drenáže k cyklostezce a mezi Mokrošem a mostem na cyklostezce, tam vznikne i polní cesta, celkem dotace činí 250 000 Kč a je ve výši 100 %. V uplynulém období se sešel kontrolní výbor, kulturní výbor i komise rozvoje. Obec má novou aplikaci pro chytré telefony Úřad v mobilu, kde lze získávat aktuality, hlášení, informace z úřední desky, hlásit podněty a závady a občan zde najde odkazy na všechny další aplikace a informace o naší obci.

Proběhlo zahájení léta, Mořice run, letní kino, letní posezení pro seniory, ukončení léta spojené se slavnostním otevřením projektů. Naše obec se účastnila i akcí mikroregionu Němčicko – Mikroregion se baví a Na bicyklech Němčickem. Naši hasiči uspořádali hasičský výlet a dětské závody. Zvlášť děkuji pořadatelům všech akcí, které se všechny moc povedly a díky kterým jsme se celé léto mohli setkávat.

Závěrem děkuji členům zastupitelstva obce, výborům zastupitelstva a komisím starosty obce za práci v uplynulém období zastupitelstva. Ne vždy byla naše spolupráce jednoduchá, ale mnohdy byla nakonec plodná a povedlo se naši obec posunout o kus dál. Děkuji každému z naší obce i mimo ni, kdo se nebál přiložit ruku k dílu, zapojil se a pomohl nám dokázat, že jsme sice malá obec, ale máme obrovské možnosti, které dokážeme rozvíjet.

 

Video YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 17. 9. 2022 22:07

Přestavba školy na sociální byty video

Datum konání: 13. 9. 2022

Více jak 140 let stará budova bývalé základní školy začne psát v Mořicích nové životní příběhy. Objekt jsme přestavěli na 8 sociálních bytů, které poslouží potřebným rodinám.

Byty nejsou nijak zvlášť rozhlehlé, ale jsou útulné, světlé a funkční. Věříme, že se tady bude novým nájemníkům dobře žít. Zároveň jsme při rekonstrukci dbali na to, abychom zachovali některé historické prvky a přirozeně tak propojili historii, současnost a také budoucnost. Ostatně, podívat se můžete sami při krátké video prohlídce.

Přestavba stála 19 milionů korun a 11,7 milionu činila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Zbytek prostředků jsme uhradili s pomocí úvěru, který budeme v následujících 10 letech splácet. Z větší části pokryje splátky právě nájemné. Přestavba školy se tak postupem času začne Mořicím i rozumným způsobem vyplácet. A to nejen po finanční stránce, ale hlavně tím, že zde najdou domov noví obyvatelé, kteří spojí život s naší obcí.

 

Video na YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 13. 9. 2022 17:29