Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1
Dětský den SDH 2024
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
Revival festival 2024
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Dotace

Dotace

Obnova soustavy veřejného osvětlení Mořice

Snímek obrazovky 2023-09-11 v 15.46.37.png 

Obec Mořice - Víceúčelové hřiště - technické zhodnocení

Název projektu: Obec Mořice - Víceúčelové hřiště - technické zhodnocení

Realizace: 2023

Poskytovatel dotace: Národní sportovní agentura

Projekt „Obec Mořice - Víceúčelové hřiště - technické zhodnocení“ byl spolufinancován v roce 2023 z prostředků Národní sportovní agentury. Jedná se o modernizaci víceúčelového hřiště - technické zhodnocení. Cílem je výměna povrchu hřiště z travnatého na víceúčelovou sportovní plochu.

Předpokládané náklady: 1 196 722 Kč
Dotace od Národní sportovní agentury: 800 000 Kč

014193.png

Rekonstrukce zpevněných ploch, Mořice

Předmětem projektu je rekonstrukce zpevněných ploch (komunikací) v obci Mořice ležící v Olomouckém kraji, která bude spočívat ve výměně nepropustného krytu za kryt propustný a umožní tak zasakování dešťových vod. Je tedy navržena výměna povrchu, poškozeného krytu za účelem opravy povrchu a zajištění lepšího zasakování.

Realizace projektu: březen 2023 – červen 2023

CS Financov†no Evropskou uni°_POS_POS.jpgSnímek obrazovky 2023-08-01 v 14.14.23.pngSnímek obrazovky 2023-08-01 v 14.14.27.png

Rekonstrukce víceúčelového hřiště Mořice - II. etapa

Snímek obrazovky 2023-07-24 v 16.14.37.png

MŠ Mořice - opravy 2021

MMR dotace školka 2022

Mořice - zvýšení bezpečnosti pěší dopravy - SO 101, SO 102 - dílčí část

Snímek obrazovky 2022-12-22 v 13.39.13.png

Změna č. 2 ÚP Mořice

Logo

Mořice - zvýšení bezpečnosti pěší dopravy - SO 101, SO 102

Snímek obrazovky 2022-11-09 v 14.04.37.png

Zakládání prvků ÚSES v Mořicích

CZ_RO_B_C.jpgLogo_MZP Cropped (1) (1) (1).jpg

Název projektu: ZAKLÁDÁNÍ PRVKŮ ÚSES V MOŘICÍCH

Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013045

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je vznik nového lokálního biocentra a lokálních biokoridoridorů, které budou působit jako stabilizační části krajiny s pozitivním vlivem na své okolí v obci Mořice. Realizací ÚSES v území dojde ke zvýšení ekologické stability území a zvýšení estetické hodnoty krajiny.

Celkové způsobilé výdaje: 8 883 436 Kč

Dotace EU: 8 883 436 Kč (100 %)

Datum zahájení realizace projektu: 3.1. 2022

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.6.2024

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Příjemce dotace: Obec Mořice

Přestavba bývalé ZŠ Mořice

Název projektu: Přestavba bývalé ZŠ Mořice
reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009316
Cílem projektu je vytvořit dostupné nájemní sociální bydlení v obci Mořice, které umožní osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup do nájemního vztahu.
Předpokládané náklady projektu
15 021 836
Výše dotace: 11 700 000

Realizace projektu: 2021/2022
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Škola Mořice

Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2021

Logo

Program na podporu investičních akcí – v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021

Snímek obrazovky 2021-12-26 v 18.35.07.png

POV Olomoucký kraj 2021

Snímek obrazovky 2021-12-23 v 11.49.39.png

JSDH Olomoucký kraj 2021

Snímek obrazovky 2021-12-10 v 16.15.47.png

Víceúčelové hřiště

Snímek obrazovky 2021-07-14 v 8.37.34.png

Chodníky sever

Snímek obrazovky 2021-01-07 v 11.39.07.png

 

Elektrická tříkolka

Snímek obrazovky 2020-10-05 v 22.34.50.png