Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Vyřazené > Osobní údaje o novém vedení mš:

Osobní údaje o novém vedení mš:

Životopis
    
Jméno a příjmení: Mgr. Bc. Křížová Eva, DiS.
Datum a místo narozeni: 18. 3. 1980 ve Vyškově
Bydliště: Polní 5
                                           683 01 Rousínov
Telefon: 777643058
Email: Eva.Krizova@email.cz

Dosažené vzdělání:
1994 – 1998
Střední zemedělská škola a obchodní akademie. Obor: ekonomika.
Maturita z právní nauky, ekonomiky a organizace, účetnictví a praktické zkoušky z odborných předmětů. Komenského, Vyškov,683 02
1998 - 2001
Vyšší odborná škola Sociální. Obor: sociální práce, Kounicova 57, Brno, 611 53.
Absolutorium z práva, metod sociální práce, sociální politiky a německého jazyka.
2001 – 2005
Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.
Obor: Vychovatelství s resocializačním a reedukačním zaměřením – výtvarný směr.
Státní zkouška s vyznamenáním z pedagogiky, psychologie, etopedie a výtvarné výchovy.
2004 - 2006
Doplňující pedagogické studium – Učitelství odborných předmětů.
2008
Certifikát z psychomotoriky (součást TV)
2007 - 2009
Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta, obor: speciální pedagogika. Státní zkouška z logopedie + surdopedie.
2010 - 2011
Osvědčení ze vzdělávacího programu na téma školní, třídní klima+měření klimatu, absolvování školení k poskytnutí první pomoci, osvědčení ze vzdělávacího programu na téma artefiletika a muzikoterapie, a kurzu anglického jazyka. Osvědčení o absolvování kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení (MŠMT 25688/2008-25-551).