Fulltext

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5
Mořice run 2020
6
7 8 9
V. zasedání zastupitelstva
10 11
Zahájení kroužku Šikovné ručičky
12
Na bicyklech Němčickem
13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2
Drakiáda
3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

1. Oficiální název

Obec Mořice

2. Důvod a způsob založení

Obec Mořice má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

3. Organizační struktura

Tomáš Pavelka
starosta
582 388 327, 739 244 974
obec@morice.cz

Lukáš Najman
místostarosta
723 039 534 
mistostarosta@morice.cz

Klára Fidrová
účetní
582 388 327, 792 308 096
hospodarka@morice.cz

4.1 Kontaktní spojení

Obec Mořice

Mořice 68
798 28, Mořice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Mořice
Mořice 68
798 28, Mořice

4.3 Úřední hodiny

Starosta
středa 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.00

Místostarosta

středa 9.00 - 11.00 (lichý týden)
středa 15.00 - 17.00 (sudý týden)

Hospodářka
pondělí 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

4.4 Telefonní čísla

582 388 327

4.5 Čísla faxu

ne

4.6 Adresa internetové stránky

www.morice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

více na stránce Elektronická podatelna

4.8 Další elektronické adresy

obec@morice.cz

mistostarosta@morice.cz

hospodarka@morice.cz

4.9 ID datové schránky

3xuawvr

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1887774369/0800

Transparentní účet varhany: 5064135329/0800

6. IČ

00288462

7. DIČ

Obec není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

Poskytování informací, příjem podání

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poskytování informací, příjem podání

11. Opravné prostředky

Poskytování informací, příjem podání

12. Formuláře

Formuláře pro obce

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

viz odkaz portál veřejné správy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákony a vyhlášky

14.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací, příjem podání

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V současné době obecní úřad Mořice žádná usnesení nemá k dispozici.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V současné době obecní úřad Mořice žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2 Výhradní licence

V současné době obecní úřad Mořice žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zpráva obce Mořice za rok 2019

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

 

Informace o zpracování osobních údajů

Obec Mořice, Mořice 68, 798 28 Mořice, IČ: 00288462, bude ke dni 25. května 2018, tedy ke dni  nabytí  účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení") GDPR, bude disponovat potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů. 

 Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, které bude od 25. května 2018 přímo stanovovat pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů jednou s povinností obce je  "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů" a to dle   Čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Obec Mořice jmenovala ke dni 25. května 2018 jako pověřence JUDr. Jitku Václavičkovou. Email: Jitka.Vaclavickova@seznam.cz 

Podrobnější informace ohledně GDPR ve veřejné správě najdete na   http://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/ochrana-osobnich-udaju-rozcestnik-metodicke-podpory.aspx