Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Vyřazené > Příroda

Příroda

Mokroš

Biokoridory

Boží muka u dálnice

Procházka naší přírodou, samostatné odkazy najdete nad toutou prezentací

Mokroš

Mořice web 024_Small.jpg

Mořice web 026_Small.jpgMořice web 028_Small.jpgMořice web 033_Small.jpgMořice web 035_Small.jpg

Děti a mládež v Mořicích se zapojují do všech aktivit obce.Vysazují rostliny na biocentrech i veřejnou zeleň.
Na Mokrošu byla provedena rozsáhlá výsadba vodních,bahenních a břehových rostlin,kde právě děti brigádně pomáhaly,každý si mohl zasadit svoji rostlinu.
Zaměřujeme se na ochranu přírody.

Mořice web fotky 2009 Poláček 173_Small.jpg

Mořice web fotky 2009 Poláček 174_Small.jpgMořice web fotky 2009 Poláček 168_Small.jpgMořice web fotky 2009 Poláček 165_Small.jpgMořice web fotky 2009 Poláček 177_Small.jpg

Mokroš jaro 2011

Příroda Mořice..Mokroš jaro 2011.JPG

Příroda Mořice..Mokroš jaro 2011 (3).JPGPříroda Mořice..Mokroš jaro 2011 (4).JPGPříroda Mořice..Mokroš jaro 2011 (1).JPGPříroda Mořice..Mokroš jaro 2011 (2).JPG

2010...obecní uřad 031_Small.jpg

2010...obecní uřad 105_Small.jpgzačátek srpna 2010 044_Small.jpgzačátek srpna 2010 065_Small.jpgzačátek srpna 2010 062_Small.jpg

Povodně 2.-4. června 2010

Po vydatných deštích, kdy v Opatovích napadlo během 24 hodin 30mm srážek a půdě která byla z předchozích vydatných deštů neschopná přijmou další vodu se zvedly hladiny Hané a Broděnky. Voda začala zaplavovat přilehlé pole.
A tak byl zaplavený Mokroš.....

2010...obecní uřad 218.jpg

2010...obecní uřad 221_Small.jpg2010...obecní uřad 227_Small.jpg2010...obecní uřad 238_Small.jpgzačátek srpna 2010 044_Small[1].jpg

A tak se staráme o náš Mokroš..

.....na fotkách vidíme pana Vlastmíra Šáška,jak se řádně stará o trávu na Mokroši,děkujeme.
.....a taky to co můžeme najít ve vodě....

2010...obecní uřad 393_Small.jpg

2010...obecní uřad 404_Small.jpg2010...obecní uřad 437_Small.jpg2010...obecní uřad 405_Small.jpgzačátek srpna 2010 049_Small.jpg

Více informací a fotek najdete pod tímto odkazem

Mokroš - Lokální biocentrum

Návrat tradičních odrůd ovocných stromů.

Na pozemku parc.č. 2485 k.ú. Mořice byla na ploše 0,.4204 ha realizována výsadba části lokálního biokoridoru ÚSES.
Celkem bylo vysázeno 90ks stromů a 200 ks keřů následující druhové skladky..

 • 29 ks jabloň
 • 6 ks hrušeň obecná
 • 20 ks durancie
 • 20 ks švestka domácí
 • 5 ks třešeň
 • 5 ks višeň
 • 5 ks ořešák královský
 • 30ks líska obecná
 • 50 ks dřín obecný
 • 20 ks kdouloň obecná
 • 100 ks maliník a ostružiník.

Ochrana proti okusu je zajištěna oplocenkou výšky 160cm,délka oplocení 442m. Oplocenka je opatřena jednou branou,a dvěma žebříky k přístupnění.
Travní porost je během vegetačního období sečen 2x pokosem lehkou mechanizací.

Mořice web 036_Small.jpg

Mořice web 016_Small.jpgMořice web 028_Small[2].jpgMořice web 031_Small.jpgMořice web 226_Small.jpg

...jdeme dál naší přírodou....

polní cesta k obslužné komunikaci Mořice- Nezamyslice

2010...obecní uřad 383_Small[1].jpg

2010...obecní uřad 384_Small[1].jpg2010...obecní uřad 382_Small.jpg2010...obecní uřad 241_Small[1].jpg2010...obecní uřad 463_Small.jpg

Nová obslužná komunikace "Východní obchvat Mořice"

Na začátku Mořic,když jedete do Němčic,na pravé straně najdete novou obslužnou komunikaci.

začátek srpna 2010 034_Small.jpg

začátek srpna 2010 033_Small.jpgzačátek srpna 2010 036_Small.jpgzačátek srpna 2010 035_Small.jpgzačátek srpna 2010 032_Small.jpg

Tudy povede nová cyklostezka Mořice- Němčice- Vrchoslavice

Stavba započne dne 16. srpna a předpokládaná doba výstavby je 53 dní. Z důvodu úspor se bude odkrývka zeminy ukládat na „Talašovo“, část na účely ZOD Agrispolu, a další do lokalit postižených záplavami. Jedná se o Fidrovo, Strakovo, Dorňákovo, Krábkovo, Horkých a podobně.

začátek srpna 2010 030_Small.jpg

Bioskládka "Talašovo"

....na této stezce " za Talašovým" je bioskládka
....na dalších fotkách můžeme vidět výsadbu ovocných a okrasných dřevin

začátek srpna 2010 027_Small.jpg

začátek srpna 2010 028_Small.jpgzačátek srpna 2010 029_Small.jpgzačátek srpna 2010 026_Small.jpgzačátek srpna 2010 024_Small.jpg

Procházkou touto cestou najdete směrem k řece Hané Biokoridor "Obora" a sedm žabích ťůň.
S tímto nepřímo souvisí výstavba retenční nádrže a suchého "poldru" /přes 200 listnatých stromků,a přes 200 keřů/

začátek srpna 2010 023_Small[1].jpg

Retenční nádrž

A toto bylo cílem...
protipovodňové opatření
Dne 5.8.2010 spadlo 80mm srážek,díky retenční nádrži a suchému
"poldru" byla zadržena voda v krajině, a pozvolna se vypařuje a odtéká do řeky a potoků.

..další fotografie...kde končí tento obchvat

začátek srpna 2010 022_Small.jpg

začátek srpna 2010 037_Small.jpgzačátek srpna 2010 020_Small.jpgzačátek srpna 2010 019_Small.jpgzačátek srpna 2010 017_Small.jpg