Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2
Zasedání zastupitelstva
3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 11 20 30

Pozvánka na Drakiádu 2022

Datum konání: 28. 9. 2022

Plakát

Plakát PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 29. 9. 2022 16:26

Shrnutí zastupitelstva 14. 9. 2022

Datum konání: 17. 9. 2022

  • zastupitelstvo schválilo zahájení prací na projektu Další opravy MŠ Mořice, který umožní, aby školka byla už komplexně zrekonstruována
  • zelenou dostala dotace pro TJ Sokol Mořice ve výši 50 tisíc na nové stoly a židle do sokolovny, na které se sokolům podařilo získat i dotaci přes Místní akční skupinu a SZIF
  • obec koupí část pozemku za zdí rekreačního areálu, v budoucnu zde vznikne propojovací cesta mezi areálem hřiště na kopci u zámku a účelovou komunikací za sladovnou
  • projednáno bylo i rušení nočního klidu v obci, po zasedání odešel dopis v této věci na stavební úřad i krajskou hygienickou stanici

Zpráva starosty

Uplynuly tři měsíce od posledního veřejného zasedání. Kolaudaci získal projekt Přestavba bývalé školy na byty, obec vyvěsila záměr pronájmu a shromažďuje podklady od žadatelů. Chodníky a sjezdy Němčická a Vrchoslavská jsou hotové, v posledních týdnech se dokončovaly poslední detaily. Během léta se stavělo na hřbitově kolumbárium, zapojili se studenti fakulty architektury, místní a naši zaměstnanci, všem zapojeným patří velké poděkování, stavba nyní vysychá a bude na podzim dokončena. Projekt Další opravy MŠ Mořice, kde jde o výměnu střechy, rozvodů elektřiny, podlah, spodní umývárny a WC a další úpravy, které již zcela dokončí komplexní rekonstrukci budovy, má vysoutěženého dodavatele, stavba by měla brzy začít a trvat přibližně do Vánoc. Úspěšná je oficiálně žádost o 6,9 milionu korun z Ministerstva životního prostředí na projekt přeměny nepropustných ploch na propustné (plochy: ulička u MŠ, naproti MŠ, vjezd sokolovna, parkoviště točna, hasičárna, za hospodou a u garáží), brzy začneme připravovat výběrové řízení, aby akce mohla v příštím roce dojít k realizaci. Před podzimní výsadbou je alej Padělky vedle nového biokoridoru a biocentra ÚSES, jde o výsadbu 60 ovocných stromů za 100 000 Kč, dotace 100 %. Dostali jsme i další dotaci na výsadbu stromů okolo účelové komunikace od drenáže k cyklostezce a mezi Mokrošem a mostem na cyklostezce, tam vznikne i polní cesta, celkem dotace činí 250 000 Kč a je ve výši 100 %. V uplynulém období se sešel kontrolní výbor, kulturní výbor i komise rozvoje. Obec má novou aplikaci pro chytré telefony Úřad v mobilu, kde lze získávat aktuality, hlášení, informace z úřední desky, hlásit podněty a závady a občan zde najde odkazy na všechny další aplikace a informace o naší obci.

Proběhlo zahájení léta, Mořice run, letní kino, letní posezení pro seniory, ukončení léta spojené se slavnostním otevřením projektů. Naše obec se účastnila i akcí mikroregionu Němčicko – Mikroregion se baví a Na bicyklech Němčickem. Naši hasiči uspořádali hasičský výlet a dětské závody. Zvlášť děkuji pořadatelům všech akcí, které se všechny moc povedly a díky kterým jsme se celé léto mohli setkávat.

Závěrem děkuji členům zastupitelstva obce, výborům zastupitelstva a komisím starosty obce za práci v uplynulém období zastupitelstva. Ne vždy byla naše spolupráce jednoduchá, ale mnohdy byla nakonec plodná a povedlo se naši obec posunout o kus dál. Děkuji každému z naší obce i mimo ni, kdo se nebál přiložit ruku k dílu, zapojil se a pomohl nám dokázat, že jsme sice malá obec, ale máme obrovské možnosti, které dokážeme rozvíjet.

 

Video YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 17. 9. 2022 22:07

Přestavba školy na sociální byty video

Datum konání: 13. 9. 2022

Více jak 140 let stará budova bývalé základní školy začne psát v Mořicích nové životní příběhy. Objekt jsme přestavěli na 8 sociálních bytů, které poslouží potřebným rodinám.

Byty nejsou nijak zvlášť rozhlehlé, ale jsou útulné, světlé a funkční. Věříme, že se tady bude novým nájemníkům dobře žít. Zároveň jsme při rekonstrukci dbali na to, abychom zachovali některé historické prvky a přirozeně tak propojili historii, současnost a také budoucnost. Ostatně, podívat se můžete sami při krátké video prohlídce.

Přestavba stála 19 milionů korun a 11,7 milionu činila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Zbytek prostředků jsme uhradili s pomocí úvěru, který budeme v následujících 10 letech splácet. Z větší části pokryje splátky právě nájemné. Přestavba školy se tak postupem času začne Mořicím i rozumným způsobem vyplácet. A to nejen po finanční stránce, ale hlavně tím, že zde najdou domov noví obyvatelé, kteří spojí život s naší obcí.

 

Video na YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 13. 9. 2022 17:29

Nová aplikace Úřad v mobilu

Datum konání: 13. 9. 2022

Leták aplikace Úřad v mobilu

Leták PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 13. 9. 2022 17:27

Na bicyklech Němčickem 2022

Datum konání: 11. 9. 2022

Další ročník akce Na bicyklech Němčickem je úspěšně za námi! Letos byl dojezd pro cyklisty v Pavlovicích, v naší obci se startovalo a razitkovalo na Zahradě pěti smyslů. Mořice navštívilo okolo 860 cyklistů. Připraveno pro ně kromě hřiště na zahradě bylo občerstvení, tradiční cigáro z udírny, melouny, voda a sladkosti pro děti. Kromě razítka si mohli odvézt i pohled a zážitek z návštěvy našeho originálního dětského hřiště. Díky všem organizátorům a návštěvníkům této skvělé akce!

Na bicyklech Němčickem 2022

Na bicyklech Němčickem 2022 Na bicyklech Němčickem 2022

Na bicyklech Němčickem 2022

Další fotografie


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 11. 9. 2022 23:10

Nové chodníky, vjezdy a parkoviště

Datum konání: 8. 9. 2022

Obec Mořice třetím rokem realizuje projekt Mořice - zvýšení bezpečnosti pěší dopravy. V roce 2020 byla stavba zahájena novými chodníky a sjezdy v lokalitě sever, ve slepé uličce směrem k poli za mlýnem, vzniklo zde i parkoviště pro sedm automobilů. Minulý rok obec opravila chodníky a sjezdy v ulici Malá strana u zámku. Letošní rok patřil zatím největší části. Podařilo se opravit chodníky a vjezdy v ulici Vrchoslavská, kde na to obyvatelé čekali dvacet let. Máme novou točnu a zastávku u sokolovny, chodník před areálem TJ i nové parkoviště pro sedm automobilů, které najde využití při kulturních akcích i pro mateřskou školu. Renovací prošel chodník směrem od sokolovny k Němčicím. Povedlo se i vyřešit dlouholetý palčivý problém s parkováním aut na cestě na výjezdu z obce, což blokovalo průjezdnost trasy a vytvářelo nebezpečné situace, v místě vznikl nový parkovací záliv. Drobnou úpravou prošel i chodník mezi křižovatkou a přechodem u hospody, aby odpovídal požadavkům na bezbariérovost. V obci vznikla i čtyři nová místa pro přecházení. Více se dozvíte ve videu níže.

 

Video na YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 8. 9. 2022 18:11

Ukončení léta a slavnostní otevření projektů obce

Datum konání: 7. 9. 2022

V pátek 2. září naše obec zažila velkou slavnost. Proběhlo otevření třech velkých projektů obce - přestavba místní bývalé školní budovy, ve které vzniklo osm bytů určených pro sociální bydlení. Zároveň obec otevřela nově vystavěné chodníky, vjezdy a parkoviště, které přispějí k větší bezpečnosti chodců. Představila také čerstvě vybudovaný biokoridor, který má rozlohu 5,5 hektaru a vysázeno je zde na 11 000 stromů a keřů. Pásku přestřihl starosta s místostarostou obce a dále vzácní hosté pan Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj, pan Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, paní Jitka Chalánková, senátorka Parlamentu ČR a pan Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký. Promluvil i pan Leoš Ptáček, starosta Kojetína a ředitel stavební firmy Ptáček pozemní stavby, která přestavbu školy na byty provedla.

Obec nyní vyvěsila nabídku pronájmu a očekává první zájemce, kteří budou muset prokázat, že splňují podmínky pro pronajmutí sociálního bydlení. V budově bývalé školy vzniklo celkem osm bytů. Cena přestavby byla 19 milionů korun, zčehož činila necelých 12 milionů dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj IROP.

K větší bezpečnosti chodců v Mořicích přispějí nově vybudované chodníky, vjezdy a parkoviště. Stavební úpravy ve výši 9 milionů korun pokryla dotace Státního fondu dopravní infrastruktury částkou přesahující 6 milionů korun. Rovněž na akci přispěl částkou 1,4 milionu Olomoucký kraj.

V Mořicích se nezaměřujeme v posledních projektech jen na bezpečný pohyb chodců, ale i na pomoc přírodě. Na území o rozloze 5,5 hektarů v oblasti Padělky vznikl nový biokoridor a biocentrum, kde obec nechala vyset typické místí luční byliny a vysázet 5 000 stromů a 6 000 keřů. Akci ze 100 % způsobilých nákladů zaplatil operační program životní prostředí, projekt vyšel zhruba na 9 miliónů korun.

Po slavnostním otevření proběhl den otevřených dveří přestavěné školy, kde návštěvníci formou fotek a videí mohli vidět, jak probíhala realizace a jaké jsou výsledky všech třech otevřených projektů. Ukončení léta je ale hlavně akce, která patří dětem. Letos proběhla v indiánském stylu, rýžovalo se zlato, barvilo na obličej, střílelo z luku, vyráběla se indiánská čelenka, podlézalo se pod překážkami, střílelo ze vzduchovky, házelo kladivem, poznávala zvířata, lovil se bizon a ryby. Na akci nechyběl skákací hrad, skvělý DJ Pepa Korčák a občerstvení od našich hasičů a firmy Ptáček, které děkujeme za tento sponzorský dar. Poděkování patří všem spolkům, které se na akci podílely, mateřské školce a dalším institucím a dobrovolníkům z naší obce i přespolním! Rovněž poděkování patří tomuto i předchozímu zastupitelstvu za práci, kterou na projektech odvedlo. 

 

Zakončení léta

Zakončení léta Zakončení léta Zakončení léta

Zakončení léta Zakončení léta

Zakončení léta

Další fotografie


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 7. 9. 2022 14:44

Nový biokoridor a biocentrum video

Datum konání: 3. 9. 2022

Dřív se těmto místům říkalo remízky či remízy, dnes jim říkáme moderně biokoridory a biocentra. Nehledě na název, plní v naší krajině nezastupitelnou roli. Pro rostliny, pro zvířata a koneckonců i pro nás lidi. Novým biokoridorem a biocentrem Padělky se můžeme pochlubit také v Mořicích. Na 5,5 hektaru půdy jsme vyseli luční byliny, vysázeli 5000 stromů a 6000 keřů. Jedná se o místní druhy, díky kterým vracíme krajině na Hané její původní ráz. Biokoridor se stane domovem a zdrojem potravy nejen pro zvířata a rostliny, ale také pomůže bránit zejména větrem způsobované půdní erozi, pomůže zadržování vody a v neposlední řadě poskytne i místo pro odpočinek obyvatelům Mořic a všem dalším, kdo si budou chtít užít kus znovuobjevené přírody.

Odkaz video YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 3. 9. 2022 12:20

Pozvání na akci Na bicyklech Němčickem 2022

Datum konání: 31. 8. 2022

Plakát kola

Plakát PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 31. 8. 2022 21:20

Pozvání na Hasičský výlet

Datum konání: 31. 8. 2022

Plakát


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 31. 8. 2022 20:55

Novější 1 3 11 20 30