Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Příroda > Biokoridory

Biokoridory

Sad tradiční odrůd ovoce

Na pozemku parc.č. 2485 k.ú. Mořice byla na ploše 0,4204 ha realizována výsadba části lokálního biokoridoru ÚSES.

Celkem bylo vysázeno 90ks stromů a 200 ks keřů následující druhové skladky:

•29 ks jabloň
•6 ks hrušeň obecná
•20 ks durancie
•20 ks švestka domácí
•5 ks třešeň
•5 ks višeň
•5 ks ořešák královský
•30ks líska obecná
•50 ks dřín obecný
•20 ks kdouloň obecná
•100 ks maliník a ostružiník


Ochrana proti okusu je zajištěna oplocenkou výšky 160cm,délka oplocení 442m. Oplocenka je opatřena jednou branou,a dvěma žebříky k přístupnění. Travní porost je během vegetačního období sečen 2x pokosem lehkou mechanizací.

 

Biokoridor Obora

Biokoridor slouží jako retenční nádrž a úkryt pro zvěř.