Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
Stanování pro děti a rodiče 2024
13
Stanování pro děti a rodiče 2024
14
Stanování pro děti a rodiče 2024
15 16 17 18 19 20
Rytířské hry 2024
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
Mořice run 2024
4
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Shrnutí zastupitelstva 11. 7. 2023

Datum konání: 11. 7. 2023

  • zastupitelstvo schválilo dotaci 200 tisíc korun pro TJ Sokol, účelem je provoz spolku, opravy sokolovny a jejího okolí, například nové rozvody elektřiny v areálu a práce na odvodnění budovy
  • projednána a přijata byla i dotace na výměnu nepropustných ploch na propustné od Státního fondu životního prostředí ve výši přesahující 4,5 mil. korun
  • zelenou dostalo zřízení věcného břemene vedení elektřiny pro nový dům, který vznikne uprostřed ulice směrem na Pavlovice

Zpráva starosty

Skoro dva měsíce od minulé schůze jsou už pryč. Dokončena je akce výměna nepropustných ploch za propustné, máme nový povrch v uličce u školky a naproti školky, vjezd do sokolovny, parkoviště v točně, plochu za hospodou a dvůr, parkoviště a vjezd do hasičárny a plochu mezi garážemi v hliníku. Probíhá výměna lamp veřejného osvětlení za LED, starší lampy dostanou i nový nátěr. Víceúčelové hřiště je již v provozu, správcem je pan Loučka. Máme vysázené v obci další trvalky a keře. Zahájena je oprava pomníku padlého vojína na hřbitově, kterou podpořilo dotací ministerstvo obrany. Postupně je realizován i projekt na pořízení popelnic na tříděný odpad do každé domácnosti a vratných kelímků na akce a s tím související vybavení. Dokončujeme práce na přípravě změny územního plánu. Setkal se výbor kulturní a kontrolní, rovněž pracuje bytová komise.

Hlavní událostí posledních týdnů byl Revival festival, letos 21. ročník. Chvíli po něm následovalo slavnostní pasování předškoláků na školáky v naší mateřské škole. Školka obhájila po roce prvenství na Olympiádě mateřských škol Mikroregionu Němčicko, ještě jednou dětem i personálu gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci obce. V červnu se konala jedna svatba, novomanželům Jordánkovým přejeme vše dobré. Rovněž máme nové absolventy základních škol, ať už v Nezamyslicích nebo v Němčicích nad Hanou. Léto bylo v Mořicích nedávno zahájeno odpolednem plným soutěží pro děti ve stylu Na babiččině dvorečku, posezením s kapelou a také slavnostním otevřením projektů obce za účasti vzácných hostů. Děkuji vám všem, kteří se zapojujete a nebojíte se dávat najevo, že se v naší obci dobře žije. Hezké léto a ať se během něj rádi všichni potkáváme!

 

Video YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 11. 7. 2023 14:29

Video nové víceúčelové hřiště 2023

Datum konání: 8. 7. 2023

Nové víceúelové hitvyrostlo na ploe bvalého tenisového kurtu v centrální ásti obce, uprosted pvodní zámecké zahrady. Jeho realizace byla na dvetapy. Nejprve v roce 2021 byly provedeny podkladové vrstvy, odvodnní, obruby a patky sloup, zcelkovch 800 tisíc korun pispl Olomouckkraj ástku 350 tisíc. Letos byla dokonena druhá etapa, sportovní povrchy, oplocení, mantinel, vybavení. Náklady se zde vyplhaly na 1 550 000 K, 800 tisíc pispla Národní sportovní agentura a 209 tisíc Olomouckkraj. Na hiti si lze zahrát tenis, volejbal, malou kopanou, streetball a dalí sporty, rozmr hitje 38x18 metrů.

 

Odkaz YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 8. 7. 2023 18:39

Zahájení léta a slavnostní otevření projektů obce 2023

Datum konání: 7. 7. 2023

Obec Mořice úspěšně dokončila tři projekty a uspořádala jejich slavnostní otevření spojené s odpolednem plným zábavy. Byl zahájen provoz víceúčelového hřiště, slavnostní první výkop provedl hejtman Olomouckého kraje a místopředseda NSA. Ze starých betonových povrchů jsou na sedmi místech v obci moderní dlážděné plochy z tvárnic, které propouští vodu. Světla veřejného osvětlení dostávají chytré LED lampy a modernizují se.

„Je obrovská radost znovu moci pedat lidem hotové projekty, a to hned ti. Víceúelové hitnám chyblo roky, nebylo lehké na nj získat finance. Sport poteboval svj stánek a nyní jej má, těším se na jeho vyuívání místními, kolkou, TJ Sokola a dalími sportovními nadenci. Mnohá místa v obci zmnil k nepoznání projekt vmny nepropustnch povrchza propustné. Opravy byly potebné, kromlepího vzhledu zvýšily i bezpenost pěší dopravy. Zvolená metoda vsakování je inovativní a zajistila nám i nemalé dotaní finance. Posledním projektem je vmna svtel, celá obec bude mít LED lampy nyní, je to chytré a etíme náklady obci i sniujeme svtelnsmog.“ íká TomáPavelka, starosta Moic.

Víceúelové hitvyrostlo na ploe bvalého tenisového kurtu v centrální ásti obce, uprosted pvodní zámecké zahrady. Jeho realizace byla na dvetapy. Nejprve v roce 2021 byly provedeny podkladové vrstvy, odvodnní, obruby a patky sloup, zcelkovch 800 tisíc korun pispl Olomouckkraj ástku 350 tisíc. Letos byla dokonena druhá etapa, sportovní povrchy, oplocení, mantinel, vybavení. Náklady se zde vyplhaly na 1 550 000 K, 800 tisíc pispla Národní sportovní agentura a 209 tisíc Olomouckkraj. Na hiti si lze zahrát tenis, volejbal, malou kopanou, streetball a dalí sporty, rozmr hitje 38x18 m.

Vmna lamp a obnova soustavy veejného osvtlení v sobpednobsahuje dodání novch LED lamp na 66 svtelnch bodech z celkovch 103 v obci, ostatní svtla uve standardu LED jsou. Náklady pevyují milion korun, polovinu pisplo Ministerstvo prmyslu a obchodu skrze dotaci z Národního plánu obnovy. Kadé svtlo uetí dvtetiny nákladoproti souasnému zpsobu svícení, lampy jsou inovativní a chytré.

Téměř 1 500 metrů čtverench betonovch ploch má nyní novdládnpovrch, díky kterému voda zstane tam, kde naprí. Vsakování probíhá dvojím zpsobem, klasicky na parkovitích a velkch vjezdech velkou spárou u tomu uzpsobené dlaby. Netradiní je druhzpsob vsakování, a to celm povrchem dlaby, která je ve své struktue pórovitá a na vsakování pipravená. Rozdíl oproti běžné dlabje téměř nerozeznatelnvizuáln. Nová je tedy dlaba v ulice u Ma naproti M, vjezd do sokolovny, parkovittony, plocha za hospodou, parkovita vjezd u hasiárny a plocha mezi garážemi v hliníku. Celkem projekt stojí 5,5 mil. korun, dotace od Státního fondu životního prostředí je více než 4,5 milionu.

Akce se dále zúastnila paní Jana Krutáková, poslankyna pedsedkynvboru pro ivotní prostedí, pan Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje, paní Jitka Chalánková, senátorka Parlamentu R, pan Roman Brands, místopedseda Národní sportovní agentury, pan tpán Hofman, editel kabinetu ministra prmyslu a obchodu a pan Antonín Basler, pomocnbiskup olomouck.

O občerstvení celé akce se postaral TJ Sokol Mořice, na soutěžích se podíleli mnohé místní spolky, výstavu techniky a část programu zajistilo zemědělské družstvo Agrispol Mořice. Během dne nám hrál náš DJ Pepa Korčák a večer nás doprovodila kapela Radiomaják. "Poděkování patří každému, kdo přiložil ruku k dílu a umožnil konání této velké akce pro naši obec! Snažíme se propojovat tradice a moderní svět, to je náš směr pro třetí tisíciletí." zakončuje Tomáš Pavelka, starosta Mořic. 

Zahájení léta 2023

Zahájení léta 2023 Zahájení léta 2023

Zahájení léta 2023 Zahájení léta 2023 Zahájení léta 2023

Zahájení léta 2023

Zahájení léta 2023 Zahájení léta 2023

Zahájení léta 2023

Další fotografie


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 7. 7. 2023 12:56

Pozvánka na Zahájení léta a Slavnostní otevření projektů

Datum konání: 23. 6. 2023

Plakát zahájení léta 2023

Plakát PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 23. 6. 2023 12:08

Pomoc pro obyvatele Ukrajiny - sbírka

Datum konání: 22. 6. 2023

Plakát Ukrajina 2023

Plakát PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 21. 6. 2023 21:40

Pasování předškoláků 2023

Datum konání: 21. 6. 2023

Nedávno se naučili chodit a mluvit, teď už je šestice předškoláků připravena jít do školy! Již mají za sebou slavnostní pasování na školáky. Spolu s rodiči a personálem školky je u tohoto okamžiku doprovázel starosta obce Tomáš Pavelka, který je do stavu školáků pasoval. Stuhu obdrželi z rukou ředitelky školky Mgr. Aleny Řezáčové. Ještě před tím předvedli přítomným krásné pásmo písniček a básniček, čímž dokázali, jak jsou už šikovní a připravení na vstup do první třídy. Pasování proběhlo novým mečem, svatomartinským, který bude obec nyní využívat k těmto slavnostním příležitostem. Po focení a předání darů dětem i maminkám chybělo jen připít si dětským šampaňským, poděkovat paním učitelkám, rozloučit se se školkou a utíkat vstříc novým dobrodružstvím, nejprve těm prázdninovým.

Pasování předškoláků 2023

Pasování předškoláků 2023  Pasování předškoláků 2023 Pasování předškoláků 2023

 Pasování předškoláků 2023 Pasování předškoláků 2023 Pasování předškoláků 2023

Pasování předškoláků 2023

Další fotografie


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 21. 6. 2023 4:55

Video Revival festival 2023

Datum konání: 11. 6. 2023

Jednadvacátý ročník Revival festivalu je za námi! Atmosféru vykresluje video z dílny Vojty Kapounka. Podívejte se a připomeňte si, jak jste se bavili a nebo jak dobře jste se bavit mohli, pokud byste dorazili. 

 

Odkaz na YouTube


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 11. 6. 2023 13:01

Revival festival Mořice 2023

Datum konání: 7. 6. 2023

Další Revival festival Mořice 2023, dvacátý první ročník, je za námi. Sešlo se více něž pět set fanoušků opravdové hudby, počasí vyšlo netradičně bravůrně, program a jeho účastníci byli výborní a užili si to všichni!  Díky patří všem organizátorům, účinkujícím a každému, kdo našemu festivalu pomohl!

Na festivalu vystoupily tyto kapely:

1300

SAURIA, Dobromilice

1400

METALLICA REVIVAL, Prostějov

1545

Deep Purple BLOCKBUSTER tribute, Přerov

1730

Black Sabbath dio tribute, Konice

1915

Iron Maiden Moravia revival, Otrokovice

2100

AC/DC – Bon Scott memorial band, Olomouc

2245

Olympic revival, Havířov

0030

Judas Priest Moravia, Kojetín

Zvuk a osvětlení Štěpán Friedl

Revival Mořice 2023

Revival Mořice 2023 Revival Mořice 2023

Revival Mořice 2023 Revival Mořice 2023 Revival Mořice 2023

Revival Mořice 2023

Revival Mořice 2023 Revival Mořice 2023

Revival Mořice 2023

Další fotografie


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 9. 6. 2023 1:39

Vítání občánků jaro 2023

Datum konání: 28. 5. 2023

Jaro je v plném proudu, vše začíná kvést a v Mořicích rozkvetly úsměvem i tváře čerstvých rodičů novorozeňat. Trojice dětí narozených v letošním roce prožije brzy své první léto. Ještě před tím proběhlo v květnu Vítání občánků. Matrikářka představila představitelům obce děti a jejich rodiče, starosta Tomáš Pavelka pronesl slavnostní proslov a uvítal děti mezi občany obce. Rodiče podepsali slib, že ze svých dětí vychovají dobré občany obce a státu. Následovalo krásné vystoupení dětí z mateřské školy Mořice v doprovodu pedagogického sboru. Na konci akce byly předány dary a upomínkové předměty a proběhlo focení u kolébky ve fotokoutku.

Vítání občánků jaro 2023 Vítání občánků jaro 2023

Vítání občánků jaro 2023

Vítání občánků jaro 2023 Vítání občánků jaro 2023

Vítání občánků jaro 2023

Vítání občánků jaro 2023 Vítání občánků jaro 2023 Vítání občánků jaro 2023

Další fotografie


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 28. 5. 2023 16:55

Školka je po roce znovu první na Olympiádě MŠ Mikroregionu Němčicko!

Datum konání: 27. 5. 2023

Naše Mateřská školka po roce obhájila vítězství na olympiádě MŠ Mikroregionu Němčicko. Nejen nová trička, ale předně týdny tréninku a podpory pedagogů k tomuto vítězství přispěly. "Děti byly šikovné, moc se snažily a měly velkou radost nejen z vítězství, ale ze sportu a účasti." okomentoval událost starosta obce Tomáš Pavelka.

Olympiáda MŠ 2023

Olympiáda MŠ 2023 Olympiáda MŠ 2023

Olympiáda MŠ 2023

Olympiáda MŠ 2023 Olympiáda MŠ 2023


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 27. 5. 2023 12:59