Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 31 1 2
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu podzim 2023
3 4 5
6 7 8 9 10
Hodová zábava 2023
Hodový víkend 2023
11
Svatomartinský koncert 2023
Hodový víkend 2023
Vernisáž výstavy vyšívaných obrazů
12
Hodový víkend 2023
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1
Adventní jarmark SDH 2023
2
Adventní jarmark SDH 2023
3
Rozsvícení stromečku 2023
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Chodníky sever

Datum konání: 4. 12. 2020

Stavba předána jako hotová obci. Máme v ulici nové chodníky a vjezdy do domů. Vzniklo i parkoviště pro 7 automobilů. Povrch parkoviště je ze vsakovací dlažby, dále je vsakování vody uzpůsobeno podloží. Jedni z prvních návštěvníků byly děti z mateřské školy.

129313195_3763533913685090_8856363819412133399_o.jpg 129021508_3763533910351757_6064546449889930124_o.jpg


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 4. 12. 2020 18:43

Stavební úpravy MŠ Mořice

Datum konání: 4. 12. 2020

Hotovo. Nové akustické stropy včetně osvětlení jsou ve všech místnostech, kde děti tráví čas. Celá školka je nově vymalovaná a veselejší. Vznikla nová umývárna z bývalé ředitelny. Brzy bude zcela hotové i venkovní únikové schodiště.
 
129316278_3763551110350037_8771809052637043278_o.jpg 129348432_3763551117016703_1466340402476500249_o.jpg
129479782_3763551123683369_2436581489286161288_o.jpg 129636892_3763551113683370_1416364645274269148_o.jpg 129775952_3763551120350036_2775597703280327261_o.jpg

Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 4. 12. 2020 18:36

Dotazník vysokorychlostní internet Olomoucký kraj

Datum konání: 7. 12. 2020

Pouze pět minut zabere lidem vyplnění dotazníku, jehož předmětem je průzkum spokojenosti internetového pokrytí v Olomouckém kraji. Šetření probíhá na základě zájmu Ministerstva průmyslu a obchodu, které chce touto cestou zjistit informace o využití internetu v domácnostech. Zajímá se také o to, jaký vliv má na využívání internetového připojení a spokojenost s ním pandemie COVID-19. Dotazník je anonymní.

Dotazník obsahuje dvacet otázek – například jak často internet využíváte nebo jak jste spokojení s jeho kvalitou a rychlostí. Vyplnit ho můžete do 7. prosince na tomto odkazu https://www.surveymonkey.com/r/NGA-vyzkum.


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 2. 12. 2020 22:23

Rozsvícení stromečku

Datum konání: 29. 11. 2020

První adventní neděle patří v naší obci rozsvícení stromečku. Letos netradičně vzdáleně, kvůli epidemiologickým opatřením. V obecním rozhlase jsme slyšeli písně a také básničky od dětí z mateřské školy, vše bylo možné sledovat online na sociálních sítích obce. Pěkný advent a pevné zdraví rozhlasem popřál občanům starosta obce. A pak už se slavnostně stromeček rozzářil.

IMG_8338.jpeg


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 29. 11. 2020 18:56

Dopis občanům obce

Datum konání: 24. 11. 2020

 

Milí občané naší obce, sousedé, přátelé,

v posledních dnech jste zřejmě našli v poštovní schránce řádky, které se snaží očernit moji práci ve vedení obce v posledním půlroce. V celkovém vyznění dopis znevažuje i práci zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo i já vedeme obec zodpovědně, v souladu s dlouhodobým rozvojem a právními předpisy. Zřizování a kompetence orgánů obce upravuje zákon o obcích, jehož dodržování je pro nás samozřejmostí. Tam, kde zákon hovoří obecně, se obracíme na Ministerstvo vnitra České republiky.

Nechci vás zatěžovat reakcí na všechna slova v dopisu, na spoustu z nich si uděláte názor sami. Co mě ale trápí a k čemu bych se chtěl vyjádřit, je nakládání s nemovitým a movitým majetkem obce.

Nakládání s nemovitým majetkem je ze zákona svěřeno zastupitelstvu. O jakémkoliv převedení nebo nabytí nemovitého majetku jste informováni vyvěšením záměru obce na Úřední desce na nejméně 15 dnů, tak aby každý z vás měl možnost se se záměrem seznámit, a pokud má ve věci dotaz nebo návrh, mohl si jej nechat zodpovědět na obecním úřadě. Mnozí se na obec již několikrát obrátili, a proto my na obecním úřadě víme, že tato komunikace mezi námi funguje. Konečné rozhodnutí o záměru s nemovitým majetkem je vždy na zastupitelstvu

Nakládání s movitým majetkem bývá ve větších obcích svěřeno radě obce. Mořice jsou však obec malá, rada obce nebyla zřízena a pravomoci tohoto orgánu tak ze zákona přešly na starostu. Starosta je orgánem obce, který o dispozici s movitým majetkem rozhoduje a musí rozhodnout. Oprávnění nakládat s majetkem kontroluje kontrolní výbor zastupitelstva. Hospodárné, efektivní a rozumné naložení s majetkem obce kontroluje finanční výbor zastupitelstva. Zastupitelstvu o svých zjištěních podávají zprávu.

Jsem moc rád, že se podařilo zahájit stavební úpravy ve školce a včas dostat stavební povolení a vysoutěžit stavební firmu. Je škoda, že obec žádala o dotace na jaře bez projektové dokumentace a zajištěného stavebního povolení. To se nakonec společným úsilím podařilo včas zajistit a školka je již téměř hotová.

Zastupitelstvo pověřilo starostu na konci roku 2019, aby žádal o dotace ve státních a evropských programech, věřím, že se podaří některou z podaných dotací získat a obohatit rozpočet obce o finance, kterých je v krizi méně.

Finance jsou hlavním důvodem, proč zastupitelé neschválili realizaci projektu Revitalizace návesní zeleně. Obec by ze svých financí zaplatila 400 tisíc Kč z celkových 900 tisíc Kč, ovšem na nákup stromů a keřů je v celém projektu vyhrazeno pouze 100 tisíc Kč. Pojďme hledat příznivější dotaci a přípravné práce jako kácení a štěpkování si udělejme svépomocí.

Velké parkoviště před sokolovnou zastupitelé neschválili, když se řídili mimo jiné konzultací s vedením školky. Najdeme rozumné řešení pro parkování ve spolupráci s paní ředitelkou, která nejlépe zná potřeby rodičů a dětí.

Každé veřejné zasedání zastupitelstva je řízeno a připravováno v souladu s jednacím řádem. Veřejnost i zastupitelé nově dostávají písemné podklady k projednání na schůzi zastupitelstva online. Zápisy zastupitelstva jsou dostupné online a na úřadě, jsou velmi obsáhlé a podrobně zachycují průběh jednání. Dotazy občanů a zastupitelů vyřizujeme bezodkladně, v rámci našich možností. Některé údaje nebo čísla je třeba vyhledat nebo zjistit a například se zabezpečeně připojit do bankovnictví ČNB. Proto některé dotazy nelze zodpovědět obratem. Dělá mi radost, že se daří ze strany obce rozvíjet komunikaci s Vámi všemi, ať už na webu, sociálních sítích, letáky nebo zpravodajem, jehož podzimní číslo si brzy budete moci přečíst.

Většinu z Vás dobře znám a věřím Vašemu úsudku. Obecní úřad je nadále pro Vás všechny otevřený, rád s každým zájemcem prodiskutuji cokoliv, co se týká chodu obce. Děkuji Vám všem, kteří se zapojujete do rozvoje naší obce, kulturního života a vytváříte dobré vztahy mezi sebou! Má to smysl, zvlášť nyní.

S pozdravem

 

Tomáš Pavelka

starosta


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 24. 11. 2020 21:24

Uctění památky 17. 11.

Datum konání: 17. 11. 2020

      Parlament České republiky v roce 2000 schválil 17. listopad státním svátkem pod názvem Den za svobodu a demokracii. K tomuto datu se vážou hned dvě události, které od sebe dělí 50 let. První je z roku 1939, dříve měl status jako významný den Mezinárodní den studentstva. 17. listopad 1939 - den, který odkazuje na události v tehdejším protektorátu Čechy a Morava. Protiokupační nálada ve společnosti vyvrcholila po pohřbu studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala, který se konal 15. listopadu. Jan Opletal byl postřelen nacisty při demonstraci k 21. výročí vzniku Československa a na následky střelného zranění 11. listopadu zemřel.

     Tyto události vedly k protiokupačním protestům, na které reagoval Adolf Hitler 17. listopadu uzavřením všech českých vysokých škol. Následovalo zatýkání mezi studenty, 9 studentů, kteří podle Němců stáli v čele studentských organizací, bylo popraveno. Přes tisíc studentů bylo odvezeno do koncentračního tábora Sachsenhausen, poblíž města Oranienburg, 25 kilometrů od centra Berlína.

     O 50 let později na Albertově v Praze se 17. listopadu u sídla lékařské fakulty UK sešlo několik tisíc studentů, aby si připomněli události, které se staly v roce 1939. Na začátku klidná připomínka půlstoletí starých událostí se změnila v demonstraci proti tehdejšímu režimu.

     Letos si připomínáme už 31. výročí sametové revoluce. Tehdejší Československo se v listopadu roku 1989 jako jedna z posledních východoevropských zemí vymanilo ze spárů totalitního režimu a slavilo návrat k demokracii. Právě v tento den byla násilně potlačena pokojná demonstrace studentů na Národní třídě v Praze, která zažehla pochodeň sametové revoluce. Studentská demonstrace se stala symbolem pádu komunistické moci v Československu a přispěla také k revolučním přeměnám a pádu komunismu v celém tehdejším socialistickém táboře v čele se Sovětským svazem, kde, již byly revoluční přeměny v plném proudu.

     Politické změny, které nastaly na centrální úrovni se také svým dílem podílely na změnách i v naší obci, a to zejména na úseku zemědělství, kde došlo postupně ke zrušení místního JZD Družba Mořice ke změně vedoucích funkcionářů a změně vlastnických vztahů k půdě. Vznikla právnická osoba Zemědělské obchodní družstvo Agrispol Mořice. Jinak se většina občanů věnovala své každodenní práci, někdy se vyskytly i projevy revoluční euforie zejména vůči osobám spojeným s předchozím režimem, ale k násilnostem nedocházelo. Někteří občané se připojili ke generální stávce, která se konala dne 27. listopadu.

     Rychlý sled událostí probíhal nepřetržitě v celé republice, všechny sdělovací prostředky informovaly občany o vzniklé situaci a průběhu provedených změn.

     Revoluční proměna společensko – ekonomické formace socialismu na formaci uplatňovanou v západoevropských zemích jako vyspělý kapitalismus na demokratických principech, se dnem 17. listopadu 1989 významně zapsala do historie Československa
a České republiky.

 

Josef Rudyk, kronikář

 

IMG_7208.jpeg IMG_7205.jpeg


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 17. 11. 2020 12:38

Nový vodní zákon infoleták

Datum konání: 14. 11. 2020

Snímek obrazovky 2020-11-14 v 21.43.50.png

Verze PDF


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 14. 11. 2020 21:53

Hody 2020

Datum konání: 11. 11. 2020

Letošní hody jsou netradiční, žádné oslavy ani kulturní akce. Hodová mše svatá proběhla soukromě v 9.00 hodin, sloužil pan farář Glac.
 

Legenda o sv. Martinovi

Martin prožíval svoji víru i v armádě. Podle legendy o jeho životě žil skromně, pokorně a dokonce ke svému otroku se choval jako k bratrovi. Martin byl jednoduše jiný než ostatní vojáci, což také dokazuje symbolický čin, díky němuž se stal tak známý. Došlo k němu v Amiensu u jedné z městských bran v roce 335 za jednoho velmi mrazivého zimního večera. Martin se tudy na koni vracel do vojenského tábora. U brány ho oslovil polooděný žebrák a prosil o almužnu. Protože u sebe Martin neměl ani peníze, ani jídlo, zprvu nevěděl, jak by člověku pomohl. Tu ho však napadla myšlenka: vzal svůj velký důstojnický plášť a rozdělil ho svým mečem napůl. Polovinu pak hodil žebrákovi třesoucímu se zimou, aby se aspoň trochu zahřál. Legenda dále vypráví, že Martin spatřil příští noc Ježíše, který byl oděn půlkou pláště. A uslyšel, jak Ježíš říká andělům: „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je teprve na cestě ke křtu.“ Tato Kristova slova znamenají to, co je napsánu v evangeliu: „Cokoli učiníš jednomu z mých nejmenších bratří, pro mě jsi učinil.“ Scéna dělení pláště patřila po celá staletí k nejznámějším a nejoblíbenějším světeckým motivům umělců.
 

124792523_3702304789808003_3558341540239070049_o.jpg 124968610_3702304786474670_4141903297937312736_o.jpg


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 11. 11. 2020 20:29

Shrnutí zastupitelstva 5. 11. 2020

Datum konání: 8. 11. 2020

  • zastupitelstvo projednalo nájem bytu v přízemí zámku a vyhlásilo záměr pronajmout byt v I. patře zámku
  • byl schválen pacht pozemku p. č. 2013/2, ostatní záležitosti okolo prodeje pozemků zastupitelstvo tentokrát neschválilo, bylo schváleno nabytí pozemků do majetku obce
  • projednána jsou rozpočtová opatření
  • zastupitelé se zabývali problematikou výstavby velkého parkoviště před sokolovnou a projektem revitalizace návesní zeleně
  • závěr jednání patřil tradičně zprávě starosty, více viz níže

 

Zpráva starosty

V období od 9. září 2020 doposud se podařilo zahájit všechny tři stavby, které zastupitelstvo schválilo. Stavba Chodníky sever se blíží aktuálně do svého finále, chodník a vjezdy jsou téměř hotovy, do konce listopadu k nim přibude i parkoviště pro 7 automobilů. Na stavbě Stavební úpravy MŠ Mořice se rovněž finišuje, většina stropů je již nových, umývárna a schodiště jsou rozestavěné. Poslední etapa uložení kabelů veřejného osvětlení a rozhlasu je stále v realizaci, firma E.ON, která ukládá vedení NN, má delší termín pro realizaci stavby.

Probíhá příprava projektu Revitalizace nepropustných povrchů, v rámci kterého se projektuje přeměna betonových ploch na parkoviště a chodníky (u MŠ, naproti MŠ ulička, za obchodem, u točny, u hasičárny, u sokolovny a u garáží). V této věci proběhlo jednání s projektantem, jednáme dále s dotační agenturou. Projekt by měl být připraven k podání žádosti o dotaci do ledna. V září jsem se měl možnost účastnit Krajského setkání členů Sdružení místních samospráv České republiky. V sobotu 12. září proběhla akce Na bicyklech Němčickem, děkuji všem, kdo pomohli na stanovišti v Mořicích. Rovněž mikroregion Němčicko měl výjezd za inspirací a poznáním do Jeseníků. Setkal se kulturní výbor i komise rozvoje obce. Byla zahájena projektová příprava přeměny nebytových prostor v přízemí budovy č. p. 104 na bytové prostory.

Na začátku října proběhly krajské volby, děkuji volební komisi za zajištění zdárného průběhu voleb v režimu opatření proti šíření koronaviru. Poslední kulturní akce, kterou bylo možné uspořádat, byla Drakiáda 2. října. Byt v I. patře budovy pošty dostal nové topení a ohřev vody. Proběhla schůzka ohledně projektu na výstavbu nového víceúčelové hřiště a jednání nad tématem získání dotace z MMR ČR na tento záměr. Dne 6. října proběhl dílčí audit hospodaření, který by s kladným výsledkem, tedy bez výhrad, poděkování za vzornou práci patří paní hospodářce Fidrové. Připravuje se výběrové řízení na zhotovitele Přestavby bývalé ZŠ Mořice na byty, rovněž proběhlo první jednání nad financováním stavby. Obec dále jednala s majiteli mlýna a lidmi, kteří zařizují využití těchto prostor pro svatby a další akce, o možné spolupráci – například uspořádání některé z akcí ve mlýně.

Pokračuje snaha obsadit prostor bývalého obchodu novým nájemcem, několik možných nájemců si obchod prohlédlo. Předpokládám, že toto bude tématem příštího zasedání zastupitelstva. Dne 28. října uctil starosta s místostarostou u pomníku státní svátek vzniku ČSR a konce světové války. Naši zaměstnanci a někteří dobrovolníci se zapojili do podzimních prací na zeleni v obci, za což jim rovněž děkuji. V rámci nedokončené reklamace z roku 2017 u opěrné zdi na tenisovém kurtu probíhá aktuálně finalizace opravy, tedy vyřízení reklamace. Rovněž je jednáno ve věci legalizace cesty v hliníku, která je stále dočasnou stavbou, a proto není možné stavět garáže na pozemcích pro ně určených.

Aktuálně je v naší obci dle veřejných statistik ke včerejšímu dni (4. 11.) 7 nakažených osob koronavirem, obec nemá žádné informace o tom, kdo je nakažený. Stále platí, že Vám rádi poskytneme desinfekci, látkovou roušku, potřebným můžeme zajistit nákup či vyzvednutí léků v lékárně, lze donést knihy z knihovny atd. Úřad má omezené úřední hodiny - pouze v pondělí dopoledne, ve středu odpoledne.

 


Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 8. 11. 2020 13:50

102. Výročí vzniku republiky

(Upravený výpis z obecní kroniky)
 
 
Již počátkem roku 1918 bylo zřejmé, že Rakousko – Uhersko, spolu s Německem bude poraženo a světová válka brzy skončí. Také 300 let trvající poroba českého národa spěla ke svému konci. Dne 6. ledna se v Praze sešli čeští poslanci z Čech, Moravy a Slezska na generálním sněmu českém a vydali památnou „Tříkrálovou deklaraci“ (projev), kterou osvědčili, že se budou domáhati všech větví česko-slovenského národa i Slováků v Uhrách v demokratický československý stát. Dne 13. dubna 1918 se v Praze shromáždili zástupové všech vrstev národa a stařičký mistr a spisovatel Alois Jirásek vyzval přítomné k přísaze „Vytrváme a pozdravíme samostatnost svého národa! Zdráv buď národe československý! Rostiř a rozkvétej svobodně ve vlastech svých a ve volné bratrské rodině národů světa pro štěstí svoje i pro blaho příštího osvobození lidstva.“
Konečné právo a spravedlnost zvítězily hlavně pomocí Ameriky a jejího ušlechtilého prezidenta Woodrowa Wilsona, když na základě jeho formulovaným čtrnácti bodům bylo Spojenci uzavřeno s Německem příměří a konec války, v listopadu 1918. Již od počátku této čtyřleté světové války národ český stál na straně nepřátel mocnářství. Naši vojáci nechtěli bojovat v cizích službách. Z českých zajatců v Rusku, Francii a Itálii na podnět T. G. Masaryka a jeho pomocníků Ed. Beneše, M. R. Štefánika, vznikaly slavné československé legie, které s neslýchaným hrdinstvím bojovaly proti Německu a Rakousku-Uhersku.
Zatím doma ve vlasti celý národ zkoušel muka nejhorší. Rakouské žaláře byly plné českých „vlastizrádců,“ mnoho lidí bylo popraveno a odsouzeno k smrti.
V blahověčné paměti dne 28. října 1918 se ujal v Praze vlády „Národní výbor.“ Proroctví nesmrtelného a kdysi těžce zkoušeného Jana Amose Komenského se naplnilo: „a vláda věcí Tvých k Tobě se zase navrátí, ó lide český.“ Odvěký sen Čechů se splnil: Čechové a Slováci od toho dne jsou novým, svobodným členem evropské rodiny samostatných národů, Čechy, Morava a Slezsko, Slovensko s Podkarpatskou Rusí, jakožto republika Československá vstoupily po třech stech letech opět mezi svobodné státy evropské.
fotka_0.jpg fotka_7.jpg
fotka_2.jpg
fotka_8.jpg

Autor: Tomáš Pavelka Publikováno 28. 10. 2020 17:26