Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Hlášení místního rozhlasu > Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mořice

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci MořiceUpozorňujeme občany na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mořice.

V zastavěném území obce Mořice a na všech veřejných prostranství, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem. Rovněž se zde zakazuje výcvik psů. Pravidlo použití náhubku neplatí pro psy do 40 cm výšky v kohoutku nebo brání použití náhubku zdravotní důvody. Fyzická osoba je povinna zamezit vstupu psa na dětská hřiště, pískoviště, a hrací prvky. Této fyzické osobě se přikazuje neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy, apod.) způsobené psem na veřejném prostranství či veřejně prospěšném zařízení, včetně záhonů , trávníků a podobně.

Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba nebo osoba která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.