Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní strana > Hlášení místního rozhlasu

Hlášení místního rozhlasu


bře 22

Dětské hřiště-zahrada pěti smyslů

Autor: Zdeňka Loučková

Datum konání: 28. 3. 2016

Dětské hřiště-zahrada pěti smyslů bude otevřena od 28. března 2016 do odvolání od 07.00 - 19.00.


bře 22

Místní hřbitov

Autor: Zdeňka Loučková

Datum konání: 28. 3. 2016

Místní hřbitov bude od 28. března 2016 do odvolání otevřen od 07.00 - 19.00.


led 23

Ordinace lékaře otevřena

Autor: Tomáš Pavelka

Datum konání: 21. 1. 2016

Ordinace praktického lékaře na zámku je znovu otevřená, ordinační hodiny zůstávají původní... 


zář 04

Upozornění na rušení nočního klidu

Autor: Zdeňka Loučková

Upozorňujeme občany, aby dodržovali noční klid, a to od 22.00 do 6.00.

V případě jakýchkoliv stížností bude přivolána hlídka POLICIE ČR, která bude toto nedodržení projednávat jako přestupek.


srp 19

Obecně závazná vyhláška pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mořice

Autor: Zdeňka Loučková

Upozorňujeme občany na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mořice.

V zastavěném území obce Mořice a na všech veřejných prostranství, je možný pohyb psů pouze na vodítku a s náhubkem. Rovněž se zde zakazuje výcvik psů. Pravidlo použití náhubku neplatí pro psy do 40 cm výšky v kohoutku nebo brání použití náhubku zdravotní důvody. Fyzická osoba je povinna zamezit vstupu psa na dětská hřiště, pískoviště, a hrací prvky. Této fyzické osobě se přikazuje neprodleně odstranit nečistoty (exkrementy, apod.) způsobené psem na veřejném prostranství či veřejně prospěšném zařízení, včetně záhonů , trávníků a podobně.

Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba nebo osoba která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.